Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Piešťany » turistika » miesto

Miesto, okres Piešťany

Miesto v okres Piešťany

V okres Piešťany sa nachádza 726 kusov miesto.

Miesto, okres Piešťany:, 1 z 13

Lodenica, Kapustniská, Pasienky, Mlyn, Roľa za majerom, Za kostolom, Lazy, Kúpeľný ostrov, Batkovce, Oboje vojské, Konopniská, Za majerom, Bobolka, Pod Dubravou, Dolný rúban, Hríb, Brehy pod jarkom, Brezina, Zámostie, Močidielka, Pálenica, Kopanice, Prosniská, Ducovské vrchy, Prúdy, Malé Orvište, Bicerovec, Hliník, Dlhé Diely, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Rajna, Dudvážska, Rádio vrch, Červená veža, Sĺňava, Družby, Nad papiereň, Pred uhliská, Bažanov, Medzi sklady, Španie lúky, Tobolka, Rumné, Bačiny, Roviny, Noviny, Svinská dolina, Dolné veveričie, Panský les, Pod Rumné, Striebornice, Pod hôrkami, Dlžiny, Panský majetok, Lopata, Nadbrežie, Trtavce, Sedliská, Podkovica

Miesto, okres Piešťany:, 2 z 13

Na Laze, Stráne od krakovianského, Horné diely od panského, Stráne od očkovského, Horné diely od očkovského, Vinohrady, Horné pole, Stráne a pažite, Pri panskon, Kopaniská, Zábranie pri Dudváhi, Horné diely, Kapustnice, Stráne od očovského, Pri panskom, Jelšové, Štvrte od očkovského, Horné prostredné diely, Nový háj, Kapustničky, Starý háj, Pri cintoríne, Ohrada, Lichvací pasienok, Dudváh, Zvolen, Štvrte od očovského, Za kostolom, Od Krakovian, Dolné lúky, Od Zvolena po chot r, Od humen po Zvolen, Lúky vyše silnice, Od veselského, Záhrady, Priečne, Borina, Kamence, Nad Pustým, Tále, Nad záhradami, Záhony, Osmina, Pod Valom, Zdola dráhy, Pri hliníkoch, Za hájom, Kapusnice, Pri močidlách, Nad močidlami, Záhlučky, Rajčie hory, Vrchy, Pasienok, Zábranie pri obecnom, Konopnice, Konopniská, Plchovec, Panský les, Urbársky les

Miesto, okres Piešťany:, 3 z 13

Za výsadami, Dúbravka, Dlhé, Sychravý, Pod Háčkami, Od nižnianskeho, Za kostolom, Dielce, Blatiny, Na bráne, Osičie nad háčkami, Dlhé stavanie, Niže maloorvištskej cesty, Pri mlyne, Pri Bôriči, Blažkovec, Topoľové, Lúky niže silnice, Podlužie a Ohrada, Role urbárske, Klenová a Popočné, Výsady, Záhumenice, Pod záhlučky, Od kočínského, Lúky vyše cesty, Trstina od dubovnianského, Trstina od dubovianského, Od nižnianského, Pahorky, Jaminy, Malý rybníček a Vrásičie, Kopanice, Osičie a Nad Háčkami, Rybníky, Bukovina a Pavlíkova, Jarka, Rybníček, Šaškovec, Selnice, Horné konce, Bôričie, Za humnami, Vrch Leginák, Háčky, Bukovina, Urbársky pasienok, Jalovčie, Krátke stavanie, Za horným koncom, Dolné Zákľuky, Vyše maloorvištskej cesty, Dolna vrbina, Kosené lúky, Trianová, Nad starym Vahom, Obora a Čeklín, Kamenný vrch, Černík, Očkajov vrch

Miesto, okres Piešťany:, 4 z 13

Nad kaplnkou, Medzi vodami, Raková, Kocúri, Od kátlovského, Babia hôrka, Za plešivou, Lúky za dolným koncom, Skalky, Pasienky za humnami, Vlčie hory, Spodný Dubník, Nad Kosibom, Nad humnami, Od strednianskeho, Trianova dolina, Osminy, Tretí hon, Uhliská, Prachárska dolina, Očkajov vrch a malá Čížová, Lúky za Dudváhom, Prostredný vrch, Bukovina, Trianov vrch, Jancova hora, Korytá a pálenica, Pod Čížovou, Čierna hora, Lipina, Novosady, Brnošiny, Prvý hon, Pod Čeklínom, Čeklín, Pod Brnošinami, Stará Chtelnica, Vlčovské, Všivavý potôčik a pálenica, Dolné lúky za rybníkom, Na kopci, Za jarkom, Chrenkova dolina, Pod Parkom, Horné Klčoviny, Za Karolou, Kosenice, Čabraky, V Lopušnej, Trávniky, Panské role I., Brehy, Slivnice, Horný luh, Noviny, Kupelný ostrov, Urbárske pasienky, Prostredné pole, Za prešovňou, Mikušová

Miesto, okres Piešťany:, 5 z 13

Za lávkami, Horné pole, Stará hora, Prosniská, Hony, Diely, Pod prepadlišťami, Plavište, Zadné pole, Za Klčinou, Dlhé, Korytárovské, Blažejovce, Deviatky, Malý trávnik, Plošiny, Druhé panské lúky, Lekušanské, Skalky a Jancova hora, Panské table, Veľké Žely, Lido, Od ducovského, Od piešťanského, Močidlanské, Hrušová, Bujdoše, Velká pustatina, Pauči a Hlbočinec, Pod božou mukov, Diely nad Hrabím, Zámojská, Velká pusta, Zunica, Salašky, Diely pri jamách, Široké, Vlčanky, Mestský háj, Pod brehy, Vešková, Kotancové, Zadné, Pri jasenoch, Pred Bakovou, Stavné, Samuelová, Široké, Stanovské, Hrabie, Medzi Mosty, Zákľudy, Vŕšky, Za Rakytím, Pod hadovským chotárom, Dielce, Za humnami, Kňazovec za železnicou, Sigote, Dolný háj

Miesto, okres Piešťany:, 6 z 13

Pri stodolach, Hájiček, Dolný háj, Diely pod prešovňou, Obora, Za hájom kopanice, Žely, Bodona, Kapustnica za kláštorom, Predné, Chrast, Fláky, Za Váhom, Horný Majer, Brežné, Medzi Váhmi, Panské role, U Kocúrov, Stanová, Dolny Badin, Baková, Panské predné, Lúky za Holeškou, Od lopašovského, Horné pole kopanice, Hrabníky a rovné pole, Ovŕšok, Prostredné, Babinec, Strednianske, Pod Skalou, Krivé háje, Krivé role, Pod kameňom, Kapustnice, Druhý hon, Marcináková, Horné sihote, Veľká Čížová, Podjahnady, Prostredné, Horný Lúh, Kopaná, Kaluže, Vinohradky, Silešky, Pálenice, Dolný Majer, Stavné, Horinová, Pod pálenicami a oborou, Prostredné pole, Dolné Klčoviny, Svejarsky pasienok, Háje, Stará Holeška, Nad kostolom, Róžky, Záplotie, Dolný majer

Miesto, okres Piešťany:, 7 z 13

Panské pole, Dolné panské pole, Poldielce, Salašky nad Vinohradkami, Lúky, Malé Žely, Hoštáky, Sprosna, Pod stodolami, Za Holeškou, Pod Hrádkom, Volcházy, Pri Grnči, Brezinka, Dekanová lúka, Nad Miškárovou chrasťou, Borina nad cintorínom, Libavica, Kopanice pred jarkom, Pod chrasťou, Žákova lúka, Humniská, Pod rýnim, Kamenec niže hradskej, Kutik, Kút, Háje, Pod Kinárovou, Hoštáky, Spoločná lúka, Komárova hora, Čelo, Trgonova, Nad Uhliskami, Dielce nad mlynom, Doliny, Staré háje, Piešťanské pole, Komárno, Horné lúky - noviny, Dlhé diely, Brehy, Pod čelom, Počkovec, Lúčne, Breziny valové, Homolka, Bajzovské, Pod Kamencom, Klíny, Dolné úvozy, Trnová, Políčka, Stráne, Kapustniská, Zbudovce nad včelínom, Kopanice, Slatina, Koslavce, Kopánky za kostolom

Miesto, okres Piešťany:, 8 z 13

Kapustniská, Horné, Pažite, Noviny, Krátke diely, Dolné lúky, Bosáková, Javorina, Uhliská, Barance, Topoľské, Seliešky, Koryto, Nad Čerencom, Pastierovce, Za Kučerkou, Horný rúban, Predné pole, Za Dudváhom, Záhumné pole, Pod Čerencom, Dolné lúky, Od voderackého, Lazy, Urbársky pasienok, Od Bielku, Dlhé, Rybárovské, Bosákovce, Petrova, Čerenec, Na klinoch, Šteruská dolina, Puškárka, Španie a predkútne, U Grnče, Priepastie, Hôrka, Dubie, Za hájom, Dolné nandiely, Pánska tabla, Pod hrabinou, Ovadové, Lúky pri Prašníku, Jahňady, Pod Petrovou, Balatom, Stredné pole, Priepastné pole, Korontálka, Pod Krauským, Kamenný brodek, Železný vrch, Rúbanie, Vankovské II., Pod Brezinkou, Brehule, Pod brežné, Maginky

Miesto, okres Piešťany:, 9 z 13

Hore Holeškou, Dlhé kusy, Rúbaň, Hôrka, Pod hájom, Drgonova, Sobonky, Kavadiny, Na Hlasovy, Zákľuky, Zadné pole, Hoštačina, Pod rúbaním, Vankovské I., Pod rebrom, Panštiny, Valuchová, Pod Hôrkou, Staré sady, Koryto, Červené vŕby, Noviny, Pažitie, Hrabina, Podnahjady, Balaton, Za záhradou, Obecný háj, Krstolovec, Radvanica, Pod hájom, Grofova, Na hôrku, Drinok, Malá Jurčová, Majerský hon, Pod cestou a medzi cestami, Kamenec, Záhumenice, Kamenec vyše hradskej, Trubný rad, Holeška, Trnavské údolie, Medzi vodami, Pod Brezinou, Dolné jamky, Rybník, Ostrá, Table, Horné lúky, Pod Dúbravou, Patrušovec, Breh, Za dvorom, Horné lúky, Kozinec, Pod Koňom, Krauské, Révayova štvrť, Dolné lúky

Miesto, okres Piešťany:, 10 z 13

Od Očkova, Kinárová, Pindrišová, Ostrá dolinka, Nad Kubalkou, Topoľské údolie, Urbárske diely, Konopnica, Panský háj, Blatina, Preceptorky, Baraní dvor, Kopánky, Široké od Rakovického, Malý kančí vrch, Na Skalke, Kornfeld, Ohrada, Stavané, Kapustnice, Za rástokami, Prielohy, Hájky, Tetky, Pažiť, Pod tŕnim, Lúky od Rakovického, Nad sychrovou, Eliaška, Kremenná, Drvniská, Kôň, Úzke od dolnej doliny, Pod majerom, Od hubinského, Gulovce, Panštiny, Pod Brezinami, Mladý háj, Sychrová, Nad humnami, Lipník, Dolné Vinohrady, Závažie, Za skalou, Horné úvozy, Zárybničie, Pod luhom, Za lúkami, Úbočie, Sokol, Úzke od hornej doliny, Skala, Pod Libavicami, Lúčka, Zacharove lúky, Kopánky, Ťapkové, Rašove vŕšky, Šidlovské

Miesto, okres Piešťany:, 11 z 13

Noviny a Ráčkovce, Klčoviny, Rupava, Marešovica, Predovratie, Kopaná, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Dvor Stočné, Na hradskej, Predné, Kamenný stôl, Nad Kučerkou, Stočné, Červená dolinka, Panský háj, Kostolné, Horné jamky, Za bieleným vrchom, Dolný pasienok, Bumbálci, Pod Rášove vŕšky, Košarištia, Od piešťanského, Lopárovice, Pri valove, Za Dudváhom, Predné črevá, Kúty, Celiny, Úzke od Rakovického, Pod lipinou, Suchá, Hliník, Zbudovce pri Šípkovci, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Záhumenské, Žrebíky, Chrasť, Červené od dolnej doliny, Červená hora, Marešovice, Bočina, Kopné, Na Bašte, Pustá Ves, Tlstý diel, Za zadnou cestou, Dolný pasienok, Vermeština, Kamenisté, Pod Dudváhom, Paličkové, Veselý háj, Šídlová, Barančiareň, Božúrovec, Panštiny nad medznicou, Dolné lúky, Od stredského, Pod kubalkou

Miesto, okres Piešťany:, 12 z 13

Dielce, Topoľské kopaninky, Čistiny, Kovačice, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Široké od dolnej doliny, Sviniarka, Medzi Váhom, Od veľkomodrovského, Ohrádka, Kasovce, Na Zámojskej, Prostredné vŕšky, Pri tehelni, Vápeništia, Stará zem, Štepnica, Lopatky, Zadné črevá, Zálučný pasienok, Krahulčí vrch, Pod Čimovou záhradou, Lipina, Bukovinka, Hlavatá bočina za cestou, Vrchy, Hanzlovské, Žmina, Brehy, Hradište, Lipina, Ovosnisko, Seništia, Škublič, Cingerove jamy, Záhumnie, Jegrička, Záhumenice, Zadná pažiť, Staré vinohrady, Obrázková hora, Horné farské role, Kopanice, Babove kopanice, Kolkovská bočina, Šimlovské, Valachovský kal, Močiarne, Pod Lipinou, Nové lúky, Škarbalovské, Červené od Rakovického, Rybníky, Klčoviny, Prostredný vrch, Šindlerov diel, Remanencia, Štvrte, Čavorov jarok, Harfa

Miesto, okres Piešťany:, 13 z 13

Klobúk, Dolina, Strážne, Bukovina, Nad majerom, Blažejovec

miesto inde

Prašník (178x), Piešťany (97x), Chtelnica (88x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (67x), Ratnovce (59x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov, okres PN (36x), Kočín (33x), Sokolovce (26x), Lančár (26x), Horné Dubovany (25x), Šípkové (25x), Ducové (24x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Orvište (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)
miesto v Prašník
miesto v Piešťany
miesto v Chtelnica

Podobné, okres Piešťany:

1520x turistika, 726x miesto, 587x strom, 80x orientačný bod, 43x turistické informácie, 29x poľovnícky posed, 18x prístrešok, altánok, 13x studňa, 6x atrakcia, 6x orientačná mapa, 4x chranený strom, 3x ohnisko, 2x vodárenská veža, 2x ZOO, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Piešťany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-piestany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.