Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Piešťany » turistika » miesto

Miesto, okres Piešťany

Miesto v okres Piešťany

V okres Piešťany sa nachádza 724 kusov miesto.

miesto inde

Prašník (177x), Piešťany (96x), Chtelnica (87x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (67x), Ratnovce (59x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov (36x), Kočín (33x), Sokolovce (26x), Lančár (26x), Horné Dubovany (25x), Šípkové (25x), Ducové (24x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Orvište (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)

Miesto, okres Piešťany:, 1 z 13

Od veselského, Lipina, Pasienky, Dolný pasienok, Babia hôrka, Rybníky, Pod Krauským, Kamenný brodek, Urbárske diely, Silešky, Barančiareň, Šaškovec, Kapustnice, Od piešťanského, Dolné Klčoviny, Kapustniská, Diely pod prešovňou, Od stredského, Červené vŕby, Za Holeškou, Očkajov vrch a malá Čížová, Pod Lipinou, Barance, Zacharove lúky, Pod Brnošinami, Pastierovce, Úbočie, Prosniská, Brnošiny, Od lopašovského, Sobonky, Urbárske pasienky, Tobolka, Krátke stavanie, Drinok, Od voderackého, Od nižnianskeho, Maginky, Za Kučerkou, Roviny, Noviny, Vinohradky, Hôrka, Kapustnica za kláštorom, Rybníky, Nad sychrovou, Dlhé, Grofova, Pri starej studni, Hrabníky a rovné pole, Dolný Majer, Za Rakytím, Bukovina, Pánska tabla, Malá Jurčová, Dolné veveričie, Baková, Brehule, Harfa, Od hubinského

Miesto, okres Piešťany:, 2 z 13

Stavné, Stará Chtelnica, Medzi sklady, Pindrišová, Klčoviny, Háje, Horný Lúh, Skala, Lúky, Za humnami, Nad majerom, Trgonova, Hradište, Trstina od dubovnianského, Lúčka, Lúky od Rakovického, Vyše maloorvištskej cesty, Ohrádka, Dolné lúky, Kaluže, Medzi Váhom, Pod kameňom, Nad Čerencom, Pri Grnči, Starý háj, Krstolovec, Dolné nandiely, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Dielce, Ohrada, Dolna vrbina, Lúčne, Slatina, Lazy, Horné Klčoviny, Kúty, Za kostolom, Priečne, Zámojská, Dolné lúky, Lopatky, Dlhé, Horné pole, Prostredný vrch, Diely nad Hrabím, Kôň, Krahulčí vrch, Pod hrabinou, Marešovice, Od piešťanského, Za hájom, Štvrte od očkovského, Nové lúky, Blažkovec, Pod majerom, Priepastie, Kapustničky, Zvolen, Škarbalovské, Pod Čimovou záhradou

Miesto, okres Piešťany:, 3 z 13

Šidlovské, Diely pri jamách, Kamenec niže hradskej, Vlčanky, Horné pole, Kinárová, Za lúkami, Malé Žely, Kopné, Strednianske, Dolné úvozy, Samuelová, Vápeništia, Lúky za Dudváhom, Počkovec, Železný vrch, Osminy, Široké, Brežné, Paličkové, Bočina, Kapustniská, Bujdoše, Dolné lúky, Kostolné, Od kočínského, Balaton, Stavané, Dolné lúky, Malý trávnik, Bôričie, Na hôrku, Pod Háčkami, Vrchy, Cingerove jamy, Bukovina, Stráne od očovského, Skalky a Jancova hora, Hoštáky, Španie lúky, Rádio vrch, Vešková, Topoľové, Remanencia, Pahorky, Noviny a Ráčkovce, Bosákovce, Obecný háj, Pod stodolami, Lipina, Za humnami, Plošiny, Hôrka, Španie a predkútne, Lekušanské, Šteruská dolina, Hony, Piešťanské pole, Gulovce, Tetky

Miesto, okres Piešťany:, 4 z 13

Prostredné pole, Dolné panské pole, Vankovské II., Hrušová, Humniská, Majerský hon, Zákľudy, Dolný pasienok, Pod hôrkami, Závažie, Pod cestou a medzi cestami, Vrch Leginák, Zadné pole, Pri panskon, Rybárovské, Stará hora, Červená hora, Od humen po Zvolen, Blatina, Pod čelom, Kňazovec za železnicou, Suchá, Sprosna, Šindlerov diel, Komárno, Hájiček, Za dvorom, Nad Kosibom, Pasienok, Bukovinka, Zábranie pri obecnom, Stavné, U Kocúrov, Vrchy, Medzi vodami, Vlčie hory, Pod Kamencom, Od Očkova, Hájky, Homolka, Lopárovice, Niže maloorvištskej cesty, Bajzovské, Jegrička, Medzi vodami, Čierna hora, Blažejovec, Pod Koňom, Koryto, Zbudovce nad včelínom, Rúbaň, Pod chrasťou, Balatom, Dolny Badin, Role urbárske, Pri panskom, Borina nad cintorínom, Druhý hon, Pod Čerencom, Klčoviny

Miesto, okres Piešťany:, 5 z 13

Široké od dolnej doliny, Svejarsky pasienok, Veľké Žely, Kamenný vrch, Zámostie, Kopánky za kostolom, Sigote, Brehy, Horné, Lazy, V Lopušnej, Horný rúban, Raková, Bobolka, Staré vinohrady, Zadné, Nad Kubalkou, Poldielce, Ostrá dolinka, Pri stodolach, Trnavské údolie, Staré háje, Dekanová lúka, Dolné Zákľuky, Od ducovského, Čeklín, Pod Hrádkom, Vŕšky, Dúbravka, Pod prepadlišťami, Trianov vrch, Patrušovec, Ovosnisko, Lipina, Róžky, Kapustnice, Kolkovská bočina, Horný luh, Eliaška, Tlstý diel, Skalky, Breziny valové, Od nižnianského, Nový háj, Uhliská, Lúky za dolným koncom, Lodenica, Trávniky, Veľká Čížová, Pod Skalou, Pred uhliská, Rybník, Nad kaplnkou, Nad Miškárovou chrasťou, Sedliská, Záhumné pole, Hliník, Bažanov, Hlavatá bočina za cestou, Od Zvolena po chotár

Miesto, okres Piešťany:, 6 z 13

Družby, Klíny, Kovačice, Kozinec, Dlhé diely, Mladý háj, Dielce, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Puškárka, Pod Petrovou, Horné sihote, Čavorov jarok, Horné diely, Prvý hon, Záhumenské, Za bieleným vrchom, Božúrovec, Kopaná, Staré sady, Dolný majer, Valachovský kal, Stráne a pažite, Lúky vyše silnice, Močiarne, Lúky za Holeškou, Záhlučky, Konopniská, Stráne od očkovského, Bačiny, Malý kančí vrch, Podlužie a Ohrada, Panské role, Horné pole kopanice, Noviny, Zdola dráhy, Petrova, Záplotie, Javorina, Pod Dubravou, Nad humnami, Za hájom kopanice, Podkovica, Kopanice, Obrázková hora, Na kopci, Za Dudváhom, Veselý háj, Bodona, Kopaná, Kopaniská, Brehy, Osmina, Zadné črevá, Kamenec, Babove kopanice, Ovadové, Nad papiereň, Tretí hon, Kamenec vyše hradskej, Druhé panské lúky

Miesto, okres Piešťany:, 7 z 13

Hríb, Panský majetok, Pod Rášove vŕšky, Hore Holeškou, Zadná pažiť, Pod brehy, Kapustnice, Dlhé kusy, Dubie, Trubný rad, Zárybničie, Sychrová, Chrenkova dolina, Bumbálci, Za Dudváhom, Breh, Nad Sokolovcami, Jarka, Radvanica, Dlhé Diely, Kasovce, Urbársky les, Černík, Za záhradou, Pri močidlách, Doliny, Topoľské kopaninky, Obora, Pod Čížovou, Osičie nad háčkami, Bukovina a Pavlíkova, Pasienky za humnami, Pod Rumné, Celiny, Bosáková, Dvor Stočné, Pálenica, Dolina, Štvrte od očovského, Kopanice pred jarkom, Na Hlasovy, Lichvací pasienok, Pod Parkom, Od Bielku, Seništia, Za Karolou, Pažite, Noviny, Za prešovňou, Valuchová, Úzke od Rakovického, Rupava, Noviny, Dolný háj, Hoštačina, Pod Brezinkou, Priepastné pole, Koslavce, Hrabina, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom

Miesto, okres Piešťany:, 8 z 13

Záhumenice, Červená dolinka, Háčky, Lúky vyše cesty, Pod luhom, Kosenice, Nad močidlami, Panské role I., Stráne, Zábranie pri Dudváhi, Predné, Pod Hôrkou, Lúky pri Prašníku, Od kátlovského, Prachárska dolina, Predné črevá, Široké, Prielohy, Podjahnady, Jalovčie, Volcházy, Pod božou mukov, Slivnice, Panštiny, Stráne od krakovianského, Osičie a Nad Háčkami, Široké od Rakovického, Sviniarka, Dielce, Novosady, Obora a Čeklín, Horné lúky, Pri cintoríne, Velká pusta, Rúbanie, Nad Pustým, Marcináková, Hrabie, Panské predné, Lido, Čabraky, Záhony, Predovratie, Podnahjady, Močidielka, Prostredné vŕšky, Kornfeld, Kúpeľný ostrov, Od Krakovian, Pod hadovským chotárom, Lipník, Predné, Prostredné pole, Urbársky pasienok, Klobúk, Spodný Dubník, Batkovce, Za rástokami, Dolný háj, Panský les

Miesto, okres Piešťany:, 9 z 13

Šimlovské, Konopnice, Hoštáky, Kamenisté, Na bráne, Zákľuky, U Grnče, Horné jamky, Pod hájom, Kotancové, Salašky nad Vinohradkami, Trianová, Horné diely od panského, Prosniská, Kupelný ostrov, Horné úvozy, Kamence, Stredné pole, Dlhé stavanie, Dolné lúky, Kopánky, Trianova dolina, Horné diely od očkovského, Pálenice, Ostrá, Kopanice, Pod Brezinou, Striebornice, Sokol, Močidlanské, Za jarkom, Za skalou, Jelšové, Kút, Kavadiny, Košarištia, Pod pálenicami a oborou, Pod brežné, Jancova hora, Pri mlyne, Fláky, Záhumnie, Háje, Panský háj, Zunica, Na Bašte, Korytá a pálenica, Nad Uhliskami, Nad Kučerkou, Na klinoch, Prostredný vrch, Rybníček, Malý rybníček a Vrásičie, Jaminy, Zbudovce pri Šípkovci, Za zadnou cestou, Selnice, Dolné Vinohrady, Prúdy, Dolný rúban

Miesto, okres Piešťany:, 10 z 13

Salašky, Na Laze, Za plešivou, Červené od dolnej doliny, Ovŕšok, Dlžiny, Konopniská, Kamenný stôl, Vlčovské, Úzke od hornej doliny, Topoľské údolie, Trtavce, Za výsadami, Svinská dolina, Čistiny, Za Váhom, Horné lúky - noviny, Korytárovské, Blažejovce, Dudváh, Pri Bôriči, Trstina od dubovianského, Pod rýnim, Uhliská, Zálučný pasienok, Za kostolom, Pod Libavicami, Pri jasenoch, Políčka, Za kostolom, Révayova štvrť, Pod tŕnim, Kocúri, Pod Valom, Pri tehelni, Panský les, Žákova lúka, Dolné lúky za rybníkom, Pod lipinou, Dolné jamky, Brehy, Žely, Jahňady, Predné pole, Nad starym Vahom, Bicerovec, Pažitie, Plavište, Brezinka, Pažiť, Nad záhradami, Výsady, Pred Bakovou, Nad kostolom, Horné konce, Chrasť, Marešovica, Šídlová, Prostredné, Kosené lúky

Miesto, okres Piešťany:, 11 z 13

Kapustniská, Klenová a Popočné, Stará Holeška, Vermeština, Komárova hora, Deviatky, Záhrady, Pod kubalkou, Mlyn, Žmina, Prostredné, Preceptorky, Konopnica, Horinová, Za Klčinou, Žrebíky, Stanová, Zadné pole, Na hradskej, Štepnica, Ohrada, Na Skalke, Krátke diely, Pauči a Hlbočinec, Lopata, Ťapkové, Stočné, Panské pole, Medzi Váhmi, Od strednianskeho, Rajčie hory, Krauské, Topoľské, Záhumenice, Stanovské, Pod Dudváhom, Chrast, Hliník, Pod záhlučky, Medzi Mosty, Od veľkomodrovského, Sĺňava, Malé Orvište, Pod rebrom, Drgonova, Pod rúbaním, Červená veža, Vankovské I., Kremenná, Strážne, Urbársky pasienok, Mestský háj, Bukovina, Pri valove, Rašove vŕšky, Dudvážska, Tále, Horné farské role, Vinohrady, Panštiny

Miesto, okres Piešťany:, 12 z 13

Brehy pod jarkom, Spoločná lúka, Drvniská, Brezina, Panštiny nad medznicou, Krivé role, Záhumenice, Štvrte, Pod Brezinami, Horné lúky, Mikušová, Za lávkami, Čelo, Škublič, Kopanice, Trnová, Diely, Na Zámojskej, Horný Majer, Horné prostredné diely, Čerenec, Roľa za majerom, Lúky niže silnice, Oboje vojské, Kutik, Panské table, Pustá Ves, Seliešky, Koryto, Borina, Ducovské vrchy, Očkajov vrch, Baraní dvor, Všivavý potôčik a pálenica, Nadbrežie, Blatiny, Sychravý, Rajna, Hanzlovské, Panský háj, Dlhé, Plchovec, Krivé háje, Kapusnice, Pri hliníkoch, Korontálka, Za hájom, Stará zem, Červené od Rakovického, Pod Čeklínom, Pod Kinárovou, Kopanice, Table, Pod hájom, Za horným koncom, Libavica, Za majerom, Nad humnami, Dielce nad mlynom, Rumné

Miesto, okres Piešťany:, 13 z 13

Kopánky, Úzke od dolnej doliny, Pod Dúbravou, Velká pustatina

miesto inde

Prašník (177x), Piešťany (96x), Chtelnica (87x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (67x), Ratnovce (59x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov (36x), Kočín (33x), Sokolovce (26x), Lančár (26x), Horné Dubovany (25x), Šípkové (25x), Ducové (24x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Orvište (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)
miesto v Prašník
miesto v Piešťany
miesto v Chtelnica

Podobné, okres Piešťany:

724x miesto, 108x orientačný bod, 64x poľovnícky posed, 62x turistické informácie, 27x prístrešok, altánok, 14x studňa, 9x ohnisko, 8x orientačná mapa, 7x atrakcia, 5x vodárenská veža, 4x chranený strom, 4x ZOO, 3x komín, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
Miesto, okres Piešťany
@wwwOMAsk

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-piestany.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.