Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Piešťany » turistika » miesto

Miesto, okres Piešťany

Miesto v okres Piešťany

V okres Piešťany sa nachádza 726 kusov miesto.

Miesto, okres Piešťany:, 1 z 13

Lodenica, Kapustniská, Pasienky, Mlyn, Roľa za majerom, Za kostolom, Lazy, Kúpeľný ostrov, Bobolka, Batkovce, Oboje vojské, Dolný rúban, Hríb, Za majerom, Konopniská, Pod Dubravou, Brezina, Brehy pod jarkom, Zámostie, Kopanice, Močidielka, Pálenica, Ducovské vrchy, Prosniská, Prúdy, Bicerovec, Malé Orvište, Hliník, Dlhé Diely, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Rádio vrch, Dudvážska, Červená veža, Sĺňava, Družby, Kamenný stôl, Španie lúky, Pred uhliská, Svinská dolina, Pod Rumné, Panský les, Pod hôrkami, Roviny, Dlžiny, Bačiny, Tobolka, Nad papiereň, Dolné veveričie, Striebornice, Medzi sklady, Noviny, Rumné, Bažanov, Trtavce, Sedliská, Podkovica, Lopata, Panský majetok, Na Laze

Miesto, okres Piešťany:, 2 z 13

Nadbrežie, Stráne od krakovianského, Kopaniská, Pri cintoríne, Horné prostredné diely, Kapustničky, Horné diely od panského, Horné diely od očkovského, Jelšové, Stráne od očovského, Vinohrady, Stráne a pažite, Zábranie pri Dudváhi, Stráne od očkovského, Nový háj, Horné pole, Starý háj, Pri panskom, Štvrte od očkovského, Pri panskon, Kapustnice, Horné diely, Od humen po Zvolen, Dolné lúky, Dudváh, Zvolen, Ohrada, Od Zvolena po chot r, Za kostolom, Štvrte od očovského, Od Krakovian, Lichvací pasienok, Konopnice, Vrchy, Rajčie hory, Osmina, Borina, Kapusnice, Pasienok, Priečne, Záhony, Od veselského, Konopniská, Lúky vyše silnice, Zábranie pri obecnom, Pri močidlách, Záhrady, Pri hliníkoch, Tále, Za hájom, Nad záhradami, Zdola dráhy, Nad Pustým, Nad močidlami, Záhlučky, Pod Valom, Kamence, Dúbravka, Urbársky les, Klenová a Popočné

Miesto, okres Piešťany:, 3 z 13

Dlhé, Malý rybníček a Vrásičie, Topoľové, Za kostolom, Lúky niže silnice, Záhumenice, Od nižnianského, Blažkovec, Trstina od dubovnianského, Rybníky, Plchovec, Jarka, Panský les, Blatiny, Trstina od dubovianského, Pod záhlučky, Podlužie a Ohrada, Niže maloorvištskej cesty, Dielce, Dlhé stavanie, Od kočínského, Na bráne, Výsady, Jaminy, Pri mlyne, Sychravý, Za výsadami, Kopanice, Bukovina a Pavlíkova, Lúky vyše cesty, Od nižnianskeho, Osičie nad háčkami, Osičie a Nad Háčkami, Pod Háčkami, Pahorky, Pri Bôriči, Role urbárske, Horné konce, Vyše maloorvištskej cesty, Za humnami, Dolné Zákľuky, Za horným koncom, Bôričie, Jalovčie, Rybníček, Krátke stavanie, Háčky, Vrch Leginák, Šaškovec, Bukovina, Selnice, Urbársky pasienok, Vlčie hory, Od strednianskeho, Nad humnami, Čeklín, Nad starym Vahom, Tretí hon, Nad kaplnkou, Na kopci

Miesto, okres Piešťany:, 4 z 13

Lipina, Jancova hora, Trianov vrch, Pasienky za humnami, Lúky za dolným koncom, Očkajov vrch, Obora a Čeklín, Pod Čeklínom, Uhliská, Spodný Dubník, Pod Brnošinami, Za jarkom, Brnošiny, Trianova dolina, Prostredný vrch, Všivavý potôčik a pálenica, Dolné lúky za rybníkom, Stará Chtelnica, Skalky, Černík, Korytá a pálenica, Kocúri, Za plešivou, Osminy, Od kátlovského, Trianová, Očkajov vrch a malá Čížová, Pod Čížovou, Lúky za Dudváhom, Chrenkova dolina, Raková, Prachárska dolina, Novosady, Čierna hora, Kamenný vrch, Bukovina, Vlčovské, Prvý hon, Kosené lúky, Pod Parkom, Nad Kosibom, Dolna vrbina, Medzi vodami, Babia hôrka, Mestský háj, Poldielce, Dlhé, Horné Klčoviny, Panské role, Zunica, Urbárske pasienky, Baková, Horné pole kopanice, Trávniky, Krivé háje, Kapustnica za kláštorom, Chrast, Plavište, Kotancové, Slivnice

Miesto, okres Piešťany:, 5 z 13

Velká pustatina, Kňazovec za železnicou, Stará hora, Za lávkami, Pod kameňom, Hony, V Lopušnej, Brehy, Kaluže, Prostredné, Za humnami, Stavné, Bujdoše, Panské table, Salašky nad Vinohradkami, Čabraky, Blažejovce, Vŕšky, Lúky, Ovŕšok, Panské predné, Podjahnady, Bodona, Kopaná, Za Klčinou, Mikušová, Obora, Babinec, Sigote, Horné pole, Prostredné, Vlčanky, Salašky, Pod Skalou, Záplotie, Od piešťanského, Róžky, Pod prepadlišťami, Horné sihote, Stavné, Skalky a Jancova hora, Dolný Majer, Fláky, Kapustnice, Prosniská, Marcináková, Zákľudy, Predné, Rajna, Za hájom kopanice, Brežné, Noviny, Za Rakytím, Medzi Váhmi, Vinohradky, Horný luh, Pod pálenicami a oborou, Hrušová, Pálenice, Za Váhom

Miesto, okres Piešťany:, 6 z 13

Pod hadovským chotárom, Pred Bakovou, Deviatky, Diely, Krivé role, Zámojská, Prostredné pole, Kupelný ostrov, Horný Majer, Hrabie, Silešky, Od ducovského, Nad kostolom, Velká pusta, Diely pri jamách, Dolný majer, Dolný háj, Strednianske, Háje, Plošiny, Dolné Klčoviny, U Kocúrov, Veľké Žely, Samuelová, Svejarsky pasienok, Lekušanské, Horný Lúh, Dolné panské pole, Zadné pole, Hrabníky a rovné pole, Pauči a Hlbočinec, Pod brehy, Široké, Kosenice, Stará Holeška, Žely, Stanová, Zadné, Pod božou mukov, Stanovské, Dolny Badin, Druhé panské lúky, Panské role I., Malé Žely, Hájiček, Za prešovňou, Diely pod prešovňou, Diely nad Hrabím, Za Karolou, Prostredné pole, Malý trávnik, Široké, Pri stodolach, Medzi Mosty, Pri jasenoch, Druhý hon, Lido, Veľká Čížová, Vešková, Od lopašovského

Miesto, okres Piešťany:, 7 z 13

Dolný háj, Horinová, Močidlanské, Dielce, Lúky za Holeškou, Panské pole, Korytárovské, Brehy, Barance, Radvanica, Brezinka, Horné lúky, Horné lúky, Čerenec, Ostrá dolinka, Záhumenice, Seliešky, Políčka, Holeška, Priepastné pole, Pažite, Bajzovské, Malá Jurčová, Lazy, Zákľuky, Kapustniská, Kamenec vyše hradskej, Komárova hora, Pod čelom, Drinok, Pod Krauským, Dolné lúky, Breh, Kamenný brodek, Urbársky pasienok, Jahňady, Červené vŕby, Staré sady, Podnahjady, Rúbanie, Uhliská, Kinárová, Noviny, Humniská, Brehule, Od Očkova, Volcházy, Dekanová lúka, Puškárka, Kamenec, Bosáková, Ovadové, Trnavské údolie, Pastierovce, Klíny, Hôrka, Za hájom, Za Holeškou, Bosákovce, Pod Koňom

Miesto, okres Piešťany:, 8 z 13

Pod rúbaním, Spoločná lúka, Pánska tabla, Za záhradou, Priepastie, Medzi vodami, Hoštačina, Kút, Dlhé kusy, Pod chrasťou, Grofova, Za Kučerkou, Hrabina, Panštiny, Sprosna, Kutik, Pod Kinárovou, Dolné lúky, Dolné úvozy, Dlhé, Borina nad cintorínom, Trubný rad, Vankovské I., Piešťanské pole, Za dvorom, U Grnče, Hoštáky, Pod Petrovou, Rúbaň, Zbudovce nad včelínom, Dlhé diely, Dielce nad mlynom, Petrova, Zadné pole, Na Hlasovy, Komárno, Javorina, Horné, Lúčne, Dolné nandiely, Obecný háj, Balatom, Dolné jamky, Pod hájom, Pri Grnči, Kopánky za kostolom, Valuchová, Vankovské II., Žákova lúka, Homolka, Dubie, Horné lúky - noviny, Patrušovec, Pažitie, Breziny valové, Révayova štvrť, Kopanice, Kavadiny, Kozinec, Ostrá

Miesto, okres Piešťany:, 9 z 13

Korontálka, Kamenec niže hradskej, Pindrišová, Drgonova, Topoľské údolie, Kopanice pred jarkom, Nad Uhliskami, Pod Brezinkou, Pod hrabinou, Lúky pri Prašníku, Predné pole, Od Bielku, Háje, Staré háje, Pod Dúbravou, Za Dudváhom, Kapustniská, Dolné lúky, Table, Železný vrch, Sobonky, Počkovec, Krauské, Koslavce, Krátke diely, Nad Miškárovou chrasťou, Pod Čerencom, Rybník, Na hôrku, Stráne, Majerský hon, Pod brežné, Pod cestou a medzi cestami, Trnová, Maginky, Balaton, Pod Hôrkou, Hoštáky, Topoľské, Záhumné pole, Pod Hrádkom, Pod stodolami, Slatina, Čelo, Stredné pole, Od voderackého, Pod Brezinou, Koryto, Koryto, Hore Holeškou, Pod rýnim, Španie a predkútne, Na klinoch, Doliny, Nad Čerencom, Libavica, Pod rebrom, Horný rúban, Trgonova, Pod Kamencom

Miesto, okres Piešťany:, 10 z 13

Hôrka, Pod hájom, Nad Kubalkou, Šteruská dolina, Krstolovec, Noviny, Rybárovské, Červené od dolnej doliny, Úzke od hornej doliny, Dvor Stočné, Za bieleným vrchom, Prostredné vŕšky, Horné úvozy, Pod Libavicami, Marešovica, Blatina, Suchá, Za rástokami, Na Zámojskej, Celiny, Predné, Pod lipinou, Šídlová, Urbárske diely, Hliník, Čistiny, Stočné, Stavané, Na hradskej, Dolný pasienok, Barančiareň, Kostolné, Tlstý diel, Pod majerom, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Drvniská, Konopnica, Eliaška, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Baraní dvor, Pod tŕnim, Pažiť, Bočina, Panštiny, Gulovce, Ohrádka, Za skalou, Mladý háj, Predovratie, Úzke od dolnej doliny, Medzi Váhom, Kapustnice, Nad humnami, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Závažie, Nad sychrovou, Pod Dudváhom, Horné jamky, Kremenná, Sychrová

Miesto, okres Piešťany:, 11 z 13

Kopné, Široké od dolnej doliny, Zacharove lúky, Za Dudváhom, Ohrada, Dolné lúky, Pri valove, Červená hora, Klčoviny, Záhumenské, Sviniarka, Červená dolinka, Pod luhom, Ťapkové, Dielce, Rašove vŕšky, Nad Kučerkou, Pod Rášove vŕšky, Dolný pasienok, Veselý háj, Sokol, Bumbálci, Košarištia, Marešovice, Topoľské kopaninky, Vermeština, Dolné Vinohrady, Od hubinského, Prielohy, Kovačice, Kopánky, Zárybničie, Lúčka, Od veľkomodrovského, Na Skalke, Kasovce, Kopaná, Pod kubalkou, Lúky od Rakovického, Kornfeld, Chrasť, Kôň, Rupava, Kúty, Noviny a Ráčkovce, Zbudovce pri Šípkovci, Úzke od Rakovického, Tetky, Panštiny nad medznicou, Božúrovec, Pustá Ves, Malý kančí vrch, Lopárovice, Široké od Rakovického, Kopánky, Za lúkami, Lipník, Od stredského, Panský háj, Paličkové

Miesto, okres Piešťany:, 12 z 13

Pod Brezinami, Panský háj, Šidlovské, Žrebíky, Za zadnou cestou, Kamenisté, Predné črevá, Úbočie, Hájky, Na Bašte, Skala, Od piešťanského, Preceptorky, Horné farské role, Záhumenice, Hradište, Zálučný pasienok, Obrázková hora, Rybníky, Lipina, Hanzlovské, Pod Čimovou záhradou, Brehy, Škublič, Močiarne, Štepnica, Ovosnisko, Škarbalovské, Pri tehelni, Jegrička, Žmina, Lipina, Krahulčí vrch, Cingerove jamy, Klčoviny, Stará zem, Štvrte, Šimlovské, Prostredný vrch, Vápeništia, Záhumnie, Babove kopanice, Červené od Rakovického, Hlavatá bočina za cestou, Zadná pažiť, Kolkovská bočina, Lopatky, Remanencia, Staré vinohrady, Nové lúky, Zadné črevá, Bukovinka, Vrchy, Kopanice, Pod Lipinou, Seništia, Čavorov jarok, Šindlerov diel, Valachovský kal, Harfa

Miesto, okres Piešťany:, 13 z 13

Strážne, Bukovina, Klobúk, Dolina, Nad majerom, Blažejovec

miesto inde

Prašník (178x), Piešťany (97x), Chtelnica (88x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (67x), Ratnovce (59x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov, okres PN (36x), Kočín (33x), Sokolovce (26x), Lančár (26x), Horné Dubovany (25x), Šípkové (25x), Ducové (24x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Orvište (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)
miesto v Prašník
miesto v Piešťany
miesto v Chtelnica

Podobné, okres Piešťany:

1507x turistika, 726x miesto, 587x strom, 73x orientačný bod, 40x turistické informácie, 27x poľovnícky posed, 18x prístrešok, altánok, 13x studňa, 7x atrakcia, 6x orientačná mapa, 4x chranený strom, 3x ohnisko, 2x vodárenská veža, 1x komín
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Piešťany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-piestany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.