Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Piešťany » turistika » miesto

Miesto, okres Piešťany

Miesto v okres Piešťany

V okres Piešťany sa nachádza 726 kusov miesto.

Miesto, okres Piešťany:, 1 z 13

Lodenica, Kapustniská, Pasienky, Mlyn, Roľa za majerom, Za kostolom, Lazy, Kúpeľný ostrov, Hríb, Konopniská, Batkovce, Oboje vojské, Pod Dubravou, Za majerom, Bobolka, Dolný rúban, Brezina, Brehy pod jarkom, Zámostie, Pálenica, Močidielka, Kopanice, Ducovské vrchy, Prosniská, Prúdy, Malé Orvište, Bicerovec, Hliník, Dlhé Diely, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Rajna, Rádio vrch, Dudvážska, Červená veža, Sĺňava, Družby, Roviny, Pod hôrkami, Bažanov, Bačiny, Noviny, Pred uhliská, Panský les, Rumné, Pod Rumné, Španie lúky, Medzi sklady, Nad papiereň, Dlžiny, Dolné veveričie, Striebornice, Tobolka, Svinská dolina, Nadbrežie, Na Laze, Panský majetok, Podkovica, Trtavce, Sedliská

Miesto, okres Piešťany:, 2 z 13

Lopata, Kapustnice, Pri panskon, Stráne od očovského, Kapustničky, Horné prostredné diely, Stráne od očkovského, Vinohrady, Štvrte od očkovského, Jelšové, Pri cintoríne, Horné diely, Zábranie pri Dudváhi, Pri panskom, Stráne a pažite, Horné pole, Kopaniská, Stráne od krakovianského, Nový háj, Horné diely od panského, Horné diely od očkovského, Starý háj, Lichvací pasienok, Od Zvolena po chot r, Dolné lúky, Štvrte od očovského, Dudváh, Od Krakovian, Ohrada, Zvolen, Od humen po Zvolen, Za kostolom, Pod Valom, Vrchy, Borina, Záhrady, Priečne, Za hájom, Zábranie pri obecnom, Zdola dráhy, Nad močidlami, Konopniská, Nad záhradami, Od veselského, Záhlučky, Pasienok, Kapusnice, Záhony, Rajčie hory, Konopnice, Lúky vyše silnice, Tále, Pri hliníkoch, Pri močidlách, Osmina, Nad Pustým, Kamence, Role urbárske, Blažkovec, Rybníky

Miesto, okres Piešťany:, 3 z 13

Blatiny, Jarka, Klenová a Popočné, Pahorky, Lúky niže silnice, Osičie nad háčkami, Pri Bôriči, Kopanice, Jaminy, Niže maloorvištskej cesty, Trstina od dubovianského, Za kostolom, Trstina od dubovnianského, Pri mlyne, Panský les, Sychravý, Záhumenice, Za výsadami, Dlhé stavanie, Výsady, Pod Háčkami, Malý rybníček a Vrásičie, Na bráne, Dúbravka, Bukovina a Pavlíkova, Dlhé, Plchovec, Od nižnianskeho, Od nižnianského, Topoľové, Podlužie a Ohrada, Pod záhlučky, Lúky vyše cesty, Osičie a Nad Háčkami, Urbársky les, Dielce, Od kočínského, Šaškovec, Urbársky pasienok, Dolné Zákľuky, Selnice, Bukovina, Rybníček, Jalovčie, Vrch Leginák, Za horným koncom, Háčky, Vyše maloorvištskej cesty, Krátke stavanie, Horné konce, Bôričie, Za humnami, Brnošiny, Za jarkom, Skalky, Čierna hora, Očkajov vrch a malá Čížová, Nad kaplnkou, Vlčie hory, Obora a Čeklín

Miesto, okres Piešťany:, 4 z 13

Od strednianskeho, Očkajov vrch, Tretí hon, Kosené lúky, Pod Čížovou, Chrenkova dolina, Prvý hon, Trianov vrch, Medzi vodami, Trianová, Prostredný vrch, Stará Chtelnica, Na kopci, Spodný Dubník, Korytá a pálenica, Nad humnami, Kocúri, Raková, Dolné lúky za rybníkom, Pod Brnošinami, Uhliská, Vlčovské, Od kátlovského, Všivavý potôčik a pálenica, Lúky za dolným koncom, Pod Parkom, Pasienky za humnami, Jancova hora, Dolna vrbina, Nad Kosibom, Pod Čeklínom, Za plešivou, Osminy, Novosady, Černík, Babia hôrka, Lipina, Prachárska dolina, Čeklín, Lúky za Dudváhom, Kamenný vrch, Bukovina, Trianova dolina, Nad starym Vahom, Široké, Marcináková, Chrast, Dolné Klčoviny, Háje, Plavište, Za Rakytím, Za Karolou, Krivé háje, Za lávkami, Lúky za Holeškou, V Lopušnej, Horný Lúh, Pauči a Hlbočinec, Žely, Lekušanské

Miesto, okres Piešťany:, 5 z 13

Stanová, Hrušová, Fláky, Mestský háj, Sigote, Prostredné, Pri jasenoch, Vlčanky, Dolný háj, Prostredné pole, Stavné, Velká pustatina, Skalky a Jancova hora, Baková, Stará hora, Kosenice, Silešky, Zámojská, Panské predné, Pod brehy, Stavné, Za Klčinou, Mikušová, Krivé role, Od piešťanského, Pred Bakovou, Trávniky, Pod pálenicami a oborou, Vinohradky, Bujdoše, Diely nad Hrabím, Podjahnady, Róžky, Slivnice, Dielce, Široké, Dolný háj, Kapustnica za kláštorom, Pod kameňom, U Kocúrov, Diely pri jamách, Prosniská, Dolný majer, Noviny, Salašky, Stará Holeška, Bodona, Urbárske pasienky, Predné, Zadné pole, Vešková, Dolný Majer, Zunica, Za humnami, Dlhé, Strednianske, Salašky nad Vinohradkami, Zadné, Obora, Babinec

Miesto, okres Piešťany:, 6 z 13

Stanovské, Medzi Mosty, Močidlanské, Od ducovského, Diely pod prešovňou, Zákľudy, Brehy, Panské table, Druhý hon, Plošiny, Hrabníky a rovné pole, Blažejovce, Samuelová, Za prešovňou, Za Váhom, Lúky, Za hájom kopanice, Lido, Druhé panské lúky, Malý trávnik, Dolny Badin, Korytárovské, Pod hadovským chotárom, Pod Skalou, Velká pusta, Dolné panské pole, Kotancové, Kopaná, Horné sihote, Panské pole, Malé Žely, Od lopašovského, Poldielce, Kapustnice, Nad kostolom, Panské role, Pri stodolach, Záplotie, Čabraky, Prostredné, Hony, Horinová, Horný luh, Hrabie, Horné pole, Deviatky, Horné Klčoviny, Vŕšky, Veľké Žely, Pálenice, Horné pole kopanice, Medzi Váhmi, Pod prepadlišťami, Prostredné pole, Panské role I., Pod božou mukov, Kupelný ostrov, Veľká Čížová, Horný Majer, Kaluže

Miesto, okres Piešťany:, 7 z 13

Brežné, Svejarsky pasienok, Kňazovec za železnicou, Hájiček, Ovŕšok, Diely, Na klinoch, Pod Petrovou, Rybník, Staré sady, Pod hájom, Krstolovec, Čelo, Vankovské I., Staré háje, Lúky pri Prašníku, Kopanice, Predné pole, Od Očkova, Pažitie, Drgonova, Bosákovce, Pri Grnči, Lúčne, Pod brežné, Kozinec, Šteruská dolina, Grofova, Topoľské údolie, Hoštáky, Majerský hon, Zákľuky, Trnavské údolie, Uhliská, Kinárová, Humniská, Maginky, Pastierovce, Klíny, Pod stodolami, Pod rebrom, Kopanice pred jarkom, Za Dudváhom, Španie a predkútne, Dolné lúky, Dlhé kusy, Breh, Čerenec, Pod Kinárovou, Libavica, Pod Krauským, Brezinka, Dekanová lúka, Stráne, Pod rýnim, Borina nad cintorínom, Nad Uhliskami, Volcházy, Révayova štvrť, Kavadiny

Miesto, okres Piešťany:, 8 z 13

Železný vrch, Dolné lúky, Pod Kamencom, Pod čelom, Balaton, Za dvorom, Pod hájom, Kutik, Pod hrabinou, Trgonova, Hrabina, Za Holeškou, Noviny, Barance, Dlhé diely, Pod Hrádkom, Kamenec vyše hradskej, Stredné pole, Horný rúban, Kamenec niže hradskej, Balatom, Horné, U Grnče, Od Bielku, Korontálka, Puškárka, Rybárovské, Kamenec, Doliny, Hôrka, Zadné pole, Dolné lúky, Za záhradou, Na hôrku, Javorina, Trubný rad, Kapustniská, Bajzovské, Slatina, Kapustniská, Pod Dúbravou, Sprosna, Pod rúbaním, Za hájom, Krauské, Hôrka, Radvanica, Pod Koňom, Kopánky za kostolom, Kamenný brodek, Medzi vodami, Kút, Ostrá, Holeška, Koryto, Malá Jurčová, Krátke diely, Hore Holeškou, Koslavce, Pod Brezinkou

Miesto, okres Piešťany:, 9 z 13

Žákova lúka, Háje, Bosáková, Záhumné pole, Sobonky, Dielce nad mlynom, Komárova hora, Pánska tabla, Hoštáky, Piešťanské pole, Záhumenice, Horné lúky - noviny, Koryto, Zbudovce nad včelínom, Priepastie, Brehule, Od voderackého, Topoľské, Obecný háj, Ovadové, Nad Miškárovou chrasťou, Pindrišová, Ostrá dolinka, Podnahjady, Horné lúky, Table, Na Hlasovy, Rúbanie, Lazy, Nad Kubalkou, Za Kučerkou, Valuchová, Priepastné pole, Pod Čerencom, Pod cestou a medzi cestami, Brehy, Nad Čerencom, Červené vŕby, Dolné jamky, Trnová, Rúbaň, Komárno, Petrova, Horné lúky, Urbársky pasienok, Jahňady, Pod chrasťou, Patrušovec, Spoločná lúka, Panštiny, Počkovec, Pod Brezinou, Breziny valové, Hoštačina, Homolka, Dolné úvozy, Pažite, Drinok, Políčka, Seliešky

Miesto, okres Piešťany:, 10 z 13

Pod Hôrkou, Noviny, Dubie, Dolné nandiely, Vankovské II., Dlhé, Skala, Veselý háj, Panský háj, Klčoviny, Vermeština, Božúrovec, Drvniská, Ťapkové, Predné črevá, Noviny a Ráčkovce, Kamenný stôl, Sviniarka, Na Skalke, Od hubinského, Pustá Ves, Suchá, Kostolné, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Kopné, Eliaška, Pri valove, Nad humnami, Záhumenské, Hájky, Lipník, Pažiť, Na Bašte, Pod luhom, Nad sychrovou, Dolný pasienok, Predovratie, Zbudovce pri Šípkovci, Bočina, Dielce, Pod tŕnim, Od piešťanského, Červená dolinka, Paličkové, Úzke od hornej doliny, Stavané, Kopaná, Kapustnice, Za Dudváhom, Tlstý diel, Prostredné vŕšky, Kasovce, Červené od dolnej doliny, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Kornfeld, Kovačice, Topoľské kopaninky, Predné, Preceptorky, Dolný pasienok od piešťanského chotára

Miesto, okres Piešťany:, 11 z 13

Panštiny, Čistiny, Malý kančí vrch, Chrasť, Dolné Vinohrady, Kopánky, Urbárske diely, Panštiny nad medznicou, Sokol, Šídlová, Ohrada, Rašove vŕšky, Pod Dudváhom, Horné jamky, Dolné lúky, Konopnica, Lúky od Rakovického, Zárybničie, Šidlovské, Pod Brezinami, Od stredského, Úzke od dolnej doliny, Mladý háj, Lúčka, Za rástokami, Na hradskej, Dvor Stočné, Za bieleným vrchom, Za skalou, Široké od Rakovického, Na Zámojskej, Za zadnou cestou, Rupava, Horné úvozy, Dolný pasienok, Pod majerom, Závažie, Za lúkami, Celiny, Košarištia, Zacharove lúky, Medzi Váhom, Stočné, Úzke od Rakovického, Žrebíky, Ohrádka, Kúty, Hliník, Panský háj, Kôň, Nad Kučerkou, Marešovice, Od veľkomodrovského, Kopánky, Sychrová, Pod Libavicami, Barančiareň, Pod kubalkou, Blatina, Lopárovice

Miesto, okres Piešťany:, 12 z 13

Kremenná, Pod Rášove vŕšky, Marešovica, Červená hora, Úbočie, Široké od dolnej doliny, Gulovce, Prielohy, Pod lipinou, Tetky, Bumbálci, Kamenisté, Baraní dvor, Vrchy, Stará zem, Seništia, Záhumenice, Záhumnie, Krahulčí vrch, Hanzlovské, Zadná pažiť, Šimlovské, Babove kopanice, Hradište, Žmina, Jegrička, Šindlerov diel, Staré vinohrady, Štvrte, Kopanice, Kolkovská bočina, Lopatky, Škarbalovské, Hlavatá bočina za cestou, Rybníky, Pod Čimovou záhradou, Čavorov jarok, Klčoviny, Horné farské role, Obrázková hora, Ovosnisko, Lipina, Nové lúky, Škublič, Prostredný vrch, Brehy, Pod Lipinou, Lipina, Močiarne, Štepnica, Červené od Rakovického, Zálučný pasienok, Pri tehelni, Remanencia, Valachovský kal, Vápeništia, Bukovinka, Zadné črevá, Cingerove jamy, Strážne

Miesto, okres Piešťany:, 13 z 13

Bukovina, Klobúk, Dolina, Nad majerom, Harfa, Blažejovec

miesto inde

Prašník (178x), Piešťany (97x), Chtelnica (88x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (67x), Ratnovce (59x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov, okres PN (36x), Kočín (33x), Sokolovce (26x), Lančár (26x), Horné Dubovany (25x), Šípkové (25x), Ducové (24x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Orvište (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)
miesto v Prašník
miesto v Piešťany
miesto v Chtelnica

Podobné, okres Piešťany:

1511x turistika, 726x miesto, 587x strom, 75x orientačný bod, 40x turistické informácie, 29x poľovnícky posed, 18x prístrešok, altánok, 13x studňa, 6x atrakcia, 6x orientačná mapa, 4x chranený strom, 3x ohnisko, 2x vodárenská veža, 1x komín, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Piešťany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-piestany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.