Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Piešťany » turistika » miesto

Miesto, okres Piešťany

Miesto v okres Piešťany

V okres Piešťany sa nachádza 726 kusov miesto.

Miesto, okres Piešťany:, 1 z 13

Lodenica, Kapustniská, Pasienky, Mlyn, Roľa za majerom, Za kostolom, Lazy, Kúpeľný ostrov, Konopniská, Dolný rúban, Pod Dubravou, Oboje vojské, Batkovce, Hríb, Bobolka, Za majerom, Brezina, Brehy pod jarkom, Zámostie, Pálenica, Kopanice, Močidielka, Ducovské vrchy, Prosniská, Prúdy, Bicerovec, Malé Orvište, Dlhé Diely, Hliník, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Rajna, Rádio vrch, Dudvážska, Červená veža, Sĺňava, Družby, Medzi sklady, Dolné veveričie, Svinská dolina, Roviny, Bažanov, Rumné, Španie lúky, Noviny, Panský les, Pred uhliská, Tobolka, Striebornice, Nad papiereň, Bačiny, Dlžiny, Pod hôrkami, Pod Rumné, Lopata, Panský majetok, Nadbrežie, Trtavce, Sedliská, Na Laze

Miesto, okres Piešťany:, 2 z 13

Podkovica, Stráne a pažite, Vinohrady, Stráne od krakovianského, Pri panskom, Stráne od očkovského, Starý háj, Kopaniská, Horné diely, Pri panskon, Kapustničky, Štvrte od očkovského, Jelšové, Zábranie pri Dudváhi, Horné pole, Horné diely od panského, Kapustnice, Horné prostredné diely, Horné diely od očkovského, Stráne od očovského, Pri cintoríne, Nový háj, Za kostolom, Od Zvolena po chot r, Dudváh, Od humen po Zvolen, Ohrada, Lichvací pasienok, Od Krakovian, Štvrte od očovského, Dolné lúky, Zvolen, Zdola dráhy, Od veselského, Priečne, Nad močidlami, Konopniská, Za hájom, Nad záhradami, Zábranie pri obecnom, Záhony, Kapusnice, Záhlučky, Pod Valom, Záhrady, Rajčie hory, Osmina, Lúky vyše silnice, Pasienok, Tále, Vrchy, Borina, Kamence, Nad Pustým, Pri močidlách, Konopnice, Pri hliníkoch, Pri Bôriči, Záhumenice, Osičie a Nad Háčkami

Miesto, okres Piešťany:, 3 z 13

Od kočínského, Od nižnianskeho, Panský les, Trstina od dubovianského, Dúbravka, Blatiny, Malý rybníček a Vrásičie, Bukovina a Pavlíkova, Jaminy, Pod Háčkami, Jarka, Na bráne, Urbársky les, Trstina od dubovnianského, Rybníky, Sychravý, Plchovec, Blažkovec, Podlužie a Ohrada, Kopanice, Osičie nad háčkami, Pod záhlučky, Dlhé stavanie, Lúky niže silnice, Lúky vyše cesty, Dlhé, Za výsadami, Pri mlyne, Dielce, Za kostolom, Topoľové, Výsady, Niže maloorvištskej cesty, Od nižnianského, Role urbárske, Klenová a Popočné, Pahorky, Háčky, Vyše maloorvištskej cesty, Šaškovec, Za horným koncom, Krátke stavanie, Bukovina, Vrch Leginák, Rybníček, Urbársky pasienok, Horné konce, Bôričie, Dolné Zákľuky, Za humnami, Selnice, Jalovčie, Očkajov vrch a malá Čížová, Za jarkom, Za plešivou, Spodný Dubník, Vlčovské, Obora a Čeklín, Prostredný vrch, Od kátlovského

Miesto, okres Piešťany:, 4 z 13

Nad humnami, Lipina, Brnošiny, Kamenný vrch, Na kopci, Nad starym Vahom, Novosady, Všivavý potôčik a pálenica, Prvý hon, Kocúri, Vlčie hory, Bukovina, Dolna vrbina, Nad Kosibom, Očkajov vrch, Pod Čížovou, Lúky za Dudváhom, Dolné lúky za rybníkom, Skalky, Osminy, Korytá a pálenica, Stará Chtelnica, Raková, Od strednianskeho, Pod Čeklínom, Pod Parkom, Čeklín, Lúky za dolným koncom, Medzi vodami, Jancova hora, Pod Brnošinami, Kosené lúky, Chrenkova dolina, Černík, Prachárska dolina, Trianov vrch, Pasienky za humnami, Čierna hora, Babia hôrka, Trianová, Trianova dolina, Tretí hon, Nad kaplnkou, Uhliská, Druhé panské lúky, Kupelný ostrov, Dielce, Dolný háj, Vešková, Brehy, Hrabie, Noviny, Ovŕšok, Dolné Klčoviny, Podjahnady, Kotancové, Široké, Samuelová, Lúky za Holeškou, Pri stodolach

Miesto, okres Piešťany:, 5 z 13

Strednianske, Čabraky, Babinec, Prostredné pole, Plošiny, Kaluže, Dolný Majer, Močidlanské, Pod kameňom, Pod božou mukov, Urbárske pasienky, Plavište, Stavné, Kopaná, Malé Žely, Horné pole, Medzi Mosty, Panské pole, Dolný majer, Trávniky, Hrušová, Kňazovec za železnicou, Prostredné, Dolné panské pole, Panské role I., Za Karolou, Za prešovňou, Svejarsky pasienok, Zadné, Salašky nad Vinohradkami, Korytárovské, Medzi Váhmi, Horný Lúh, Prosniská, Velká pusta, Prostredné pole, Horný Majer, Pauči a Hlbočinec, Salašky, Za humnami, Malý trávnik, Skalky a Jancova hora, Poldielce, Chrast, Sigote, Od lopašovského, Horné pole kopanice, Silešky, Prostredné, Hony, Nad kostolom, Hrabníky a rovné pole, Obora, Stará hora, Róžky, Lekušanské, Panské table, Slivnice, Baková, Vinohradky

Miesto, okres Piešťany:, 6 z 13

Stanová, Blažejovce, V Lopušnej, Fláky, Lúky, Dlhé, Hájiček, Brežné, Panské predné, Zunica, Marcináková, Mestský háj, Háje, Vlčanky, Pod prepadlišťami, Pod pálenicami a oborou, Horinová, Panské role, Pod hadovským chotárom, Dolny Badin, Za Klčinou, Zámojská, Za lávkami, Od piešťanského, Bujdoše, Deviatky, Druhý hon, Predné, Zákľudy, Záplotie, U Kocúrov, Diely, Horný luh, Krivé háje, Kapustnica za kláštorom, Horné sihote, Žely, Krivé role, Lido, Veľká Čížová, Za Rakytím, Kapustnice, Za Váhom, Pálenice, Horné Klčoviny, Kosenice, Dolný háj, Pod Skalou, Stavné, Diely nad Hrabím, Velká pustatina, Mikušová, Pri jasenoch, Stará Holeška, Diely pri jamách, Veľké Žely, Od ducovského, Pred Bakovou, Pod brehy, Diely pod prešovňou

Miesto, okres Piešťany:, 7 z 13

Zadné pole, Vŕšky, Za hájom kopanice, Široké, Bodona, Stanovské, Kapustniská, Za Kučerkou, Ovadové, Záhumné pole, Javorina, Horné lúky - noviny, Medzi vodami, Rybník, Dielce nad mlynom, Valuchová, Pod hájom, Počkovec, Dlhé kusy, Políčka, Petrova, Breh, Révayova štvrť, Balaton, Pod Kinárovou, Zbudovce nad včelínom, Pod brežné, Majerský hon, Záhumenice, Dubie, Jahňady, Kopánky za kostolom, Brehule, Pod rebrom, Nad Kubalkou, Pod Čerencom, Žákova lúka, Maginky, Priepastie, Puškárka, Kinárová, Table, Od Očkova, Na hôrku, Pod Krauským, Za dvorom, Radvanica, Pastierovce, Volcházy, Kapustniská, Rúbanie, Horný rúban, Bajzovské, Nad Miškárovou chrasťou, Dolné lúky, Pindrišová, Staré háje, Doliny, Krstolovec, Grofova

Miesto, okres Piešťany:, 8 z 13

Dlhé, Pri Grnči, Kopanice, Lúčne, Predné pole, Hrabina, Komárova hora, Priepastné pole, Slatina, Breziny valové, Ostrá, Dolné nandiely, Spoločná lúka, Lazy, Koryto, Kamenec niže hradskej, Pánska tabla, Hôrka, Trgonova, Borina nad cintorínom, Rúbaň, Balatom, Pod rýnim, Homolka, Nad Čerencom, Kút, Dolné jamky, Panštiny, Kamenec vyše hradskej, Urbársky pasienok, Kavadiny, Dekanová lúka, Podnahjady, Bosákovce, Humniská, Pod rúbaním, Háje, Lúky pri Prašníku, Uhliská, Stráne, Od voderackého, Holeška, Ostrá dolinka, Trnavské údolie, Na Hlasovy, Za Holeškou, Brehy, Za Dudváhom, Pod stodolami, Pod Petrovou, Červené vŕby, Dolné úvozy, Hoštáky, Topoľské, Komárno, Pod Brezinou, Kamenný brodek, Šteruská dolina, Nad Uhliskami, Horné lúky

Miesto, okres Piešťany:, 9 z 13

Krauské, Čerenec, Pažite, Španie a predkútne, U Grnče, Patrušovec, Stredné pole, Pod Brezinkou, Čelo, Pažitie, Korontálka, Pod čelom, Noviny, Brezinka, Od Bielku, Horné, Železný vrch, Drinok, Vankovské II., Na klinoch, Pod Koňom, Zákľuky, Za záhradou, Rybárovské, Sobonky, Libavica, Drgonova, Trubný rad, Staré sady, Kutik, Barance, Trnová, Za hájom, Seliešky, Pod hrabinou, Kamenec, Dolné lúky, Noviny, Pod Hrádkom, Koryto, Hôrka, Pod Hôrkou, Hoštáky, Piešťanské pole, Pod Dúbravou, Topoľské údolie, Kopanice pred jarkom, Pod hájom, Malá Jurčová, Hore Holeškou, Koslavce, Klíny, Sprosna, Vankovské I., Obecný háj, Horné lúky, Kozinec, Pod chrasťou, Hoštačina, Dlhé diely

Miesto, okres Piešťany:, 10 z 13

Dolné lúky, Krátke diely, Zadné pole, Pod cestou a medzi cestami, Pod Kamencom, Bosáková, Pod Dudváhom, Široké od dolnej doliny, Panský háj, Za Dudváhom, Sychrová, Bočina, Pri valove, Za zadnou cestou, Kamenný stôl, Rupava, Od hubinského, Kopaná, Barančiareň, Ohrádka, Lipník, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Mladý háj, Pažiť, Nad Kučerkou, Na Zámojskej, Urbárske diely, Pod tŕnim, Panštiny, Za rástokami, Košarištia, Od stredského, Šidlovské, Marešovice, Zacharove lúky, Lúky od Rakovického, Lopárovice, Kostolné, Kamenisté, Celiny, Pustá Ves, Červená dolinka, Kopánky, Panštiny nad medznicou, Ťapkové, Záhumenské, Bumbálci, Zárybničie, Kornfeld, Dielce, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Božúrovec, Úzke od Rakovického, Kasovce, Kúty, Eliaška, Na Skalke, Gulovce, Za lúkami, Dolný pasienok

Miesto, okres Piešťany:, 11 z 13

Chrasť, Predné črevá, Nad sychrovou, Úzke od hornej doliny, Vermeština, Kopné, Noviny a Ráčkovce, Pod lipinou, Suchá, Na Bašte, Na hradskej, Horné jamky, Skala, Závažie, Kremenná, Konopnica, Dolné Vinohrady, Sokol, Preceptorky, Sviniarka, Dolné lúky, Hájky, Pod majerom, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Topoľské kopaninky, Stavané, Predovratie, Baraní dvor, Zbudovce pri Šípkovci, Stočné, Prielohy, Úbočie, Dolný pasienok, Blatina, Pod kubalkou, Kapustnice, Panský háj, Hliník, Široké od Rakovického, Rašove vŕšky, Malý kančí vrch, Žrebíky, Predné, Kopánky, Medzi Váhom, Nad humnami, Pod Brezinami, Drvniská, Prostredné vŕšky, Od piešťanského, Paličkové, Šídlová, Za bieleným vrchom, Tetky, Červená hora, Od veľkomodrovského, Marešovica, Pod Rášove vŕšky, Pod luhom, Pod Libavicami

Miesto, okres Piešťany:, 12 z 13

Úzke od dolnej doliny, Horné úvozy, Červené od dolnej doliny, Veselý háj, Ohrada, Kovačice, Dvor Stočné, Za skalou, Lúčka, Kôň, Tlstý diel, Klčoviny, Čistiny, Valachovský kal, Babove kopanice, Štepnica, Seništia, Remanencia, Hradište, Obrázková hora, Červené od Rakovického, Bukovinka, Pod Čimovou záhradou, Brehy, Lipina, Zadná pažiť, Ovosnisko, Šimlovské, Škublič, Vrchy, Krahulčí vrch, Klčoviny, Cingerove jamy, Horné farské role, Pod Lipinou, Jegrička, Zadné črevá, Prostredný vrch, Lopatky, Lipina, Stará zem, Žmina, Staré vinohrady, Kopanice, Hlavatá bočina za cestou, Nové lúky, Kolkovská bočina, Čavorov jarok, Šindlerov diel, Škarbalovské, Vápeništia, Zálučný pasienok, Rybníky, Štvrte, Hanzlovské, Pri tehelni, Močiarne, Záhumenice, Záhumnie, Harfa

Miesto, okres Piešťany:, 13 z 13

Klobúk, Bukovina, Dolina, Strážne, Nad majerom, Blažejovec

miesto inde

Prašník (178x), Piešťany (97x), Chtelnica (88x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (67x), Ratnovce (59x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov, okres PN (36x), Kočín (33x), Sokolovce (26x), Lančár (26x), Horné Dubovany (25x), Šípkové (25x), Ducové (24x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Orvište (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)
miesto v Prašník
miesto v Piešťany
miesto v Chtelnica

Podobné, okres Piešťany:

1562x /okres-piestany.oma.sk/turistika, 726x miesto, 587x strom, 93x orientačný bod, 49x turistické informácie, 42x poľovnícky posed, 23x prístrešok, altánok, 13x studňa, 7x atrakcia, 6x orientačná mapa, 5x ohnisko, 4x chranený strom, 3x vodárenská veža, 2x komín, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Piešťany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-piestany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.