Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Piešťany » turistika » miesto

Miesto, okres Piešťany

Miesto v okres Piešťany

V okres Piešťany sa nachádza 981 kusov miesto.

Miesto, okres Piešťany:, 1 z 17

Lodenica, Kapustniská, Mlyn, Za kostolom, Roľa za majerom, Pasienky, Lazy, Pod Kuliškou, Za potokom, Pod vinohradmi, Pagáčovci, U Mosných, Sakovci, Sakov vrch, Trvajová dolina, Kúpeľný ostrov, Zazová, Horné Košariská, U Minárov, Šlahorčina, Briežky, Pod orieškom, Dolný rúban, Bobolka, Hríb, Kapustnisko, Bankovice, Blavička, Batkovce, Oboje vojské, Za majerom, Konopniská, Pod Dubravou, Brehy pod jarkom, Brezina, Močidielka, Pálenica, Zámostie, Kopanice, Doliny, Prosniská, Ducovské vrchy, Prúdy, Malé Orvište, Bicerovec, Dlhé Diely, Hliník, Pri starej studni, Nad Sokolovcami, Rádio vrch, Dudvážska, Červená veža, Háj, Sĺňava, Kamenný stôl, Družby, Mederie, Obecné kúsky, Lopušná, Kuriálne hory

Miesto, okres Piešťany:, 2 z 17

Háje, Horné pole, Zahájske, Kormán, Rumné, Nad papiereň, Rovienky, Dolné pole, Panský les, Bažanov, Pod Rumné, Striebornice, Za Vinohradmi, Pred uhliská, Pod hôrkami, Španie lúky, Zadné pole, Dolné veveričie, Dlžiny, Tobolka, Bačiny, Svinská dolina, Roviny, Noviny, Medzi sklady, Pánske hory, Nadbrežie, Kopanice za Blavou, Podkovica, Panský majetok, Lopata, Na Laze, Trtavce, Sedliská, Horné diely, Jelšové, Horné diely od panského, Zábranie pri Dudváhi, Kapustničky, Pri panskon, Štvrte od očkovského, Vinohrady, Stráne od krakovianského, Starý háj, Horné pole, Pri cintoríne, Kapustnice, Stráne a pažite, Kopaniská, Nový háj, Stráne od očovského, Horné diely od očkovského, Pri panskom, Stráne od očkovského, Horné prostredné diely, Od Zvolena po chot r, Od humen po Zvolen, Zvolen, Od Krakovian, Za kostolom

Miesto, okres Piešťany:, 3 z 17

Ohrada, Štvrte od očovského, Dolné lúky, Lichvací pasienok, Za hájom, Dudváh, Nad záhradami, Vrchy, Pasienok, Od veselského, Osmina, Lúky vyše silnice, Záhrady, Pod Valom, Záhlučky, Nad Pustým, Zábranie pri obecnom, Za hájom, Konopniská, Nad močidlami, Tále, Konopnice, Pri hliníkoch, Priečne, Kapusnice, Zdola dráhy, Rajčie hory, Pri močidlách, Kamence, Borina, Záhony, Od nižnianskeho, Dúbravka, Za výsadami, Malý rybníček a Vrásičie, Dlhé, Topoľové, Lúky vyše cesty, Osičie nad háčkami, Trstina od dubovianského, Niže maloorvištskej cesty, Pod záhlučky, Za kostolom, Dielce, Plchovec, Od kočínského, Záhumenice, Podlužie a Ohrada, Jarka, Výsady, Klenová a Popočné, Blažkovec, Pod Háčkami, Osičie a Nad Háčkami, Lúky niže silnice, Panský les, Sychravý, Pri Bôriči, Rybníky, Na bráne

Miesto, okres Piešťany:, 4 z 17

Blatiny, Dlhé stavanie, Role urbárske, Trstina od dubovnianského, Jaminy, Urbársky les, Kopanice, Pahorky, Pri mlyne, Bukovina a Pavlíkova, Od nižnianského, Mastník, Železné koleso, Bukovina, Za horným koncom, Kráľova hora, Pasov kút, Za humnami, Bôričie, Šaškovec, Urbársky pasienok, Rybníček, Háčky, Kondrlová, Horné konce, Raková diera, Krátke stavanie, Selnice, Vyše maloorvištskej cesty, Škulkovina, Drieňové, Dolné Zákľuky, Vrch Leginák, Jalovčie, Jamina, Miškech zraz, Hlavina, Pod oknami, Spúšť, Rovná, Beňova niva, Rehákov jarok, Lachov, Pod Hrubými skalami, Predné záhumenice, Pod rovnou, Juríčkova jama, Na lúčkach, Čanadov, Horná Blava, Nad Rehákovým jarkom, Ďurkech kút, Pri Pavlovom jarku, Pri kohútovom jarku, Za Beňovou horou, Hlaviny, Od kátlovského, Brnošiny, Trianov vrch, Kožová

Miesto, okres Piešťany:, 5 z 17

Pod Jancovým, Lipina, Prachárska dolina, Za jarkom, Jancová, Trianová, Obora a Čeklín, Pod Čížovou, Spodný Dubník, Vlčovské, Čeklín, Korytá a pálenica, Pod Čeklínom, Pod Parkom, Očkajov vrch a malá Čížová, Nad kaplnkou, Pasienky za humnami, Na Puškárovej, Raková, Pod Brnošinami, Grófová, Kosené lúky, Dolné Kuglové, Dolné lúky za rybníkom, Prostredný vrch, Pri Gemešovom jarku, Dráhy, Lúky za Dudváhom, Za plešivou, Chrenkova dolina, Záhumenice, Kopánka, Babia hôrka, Všivavý potôčik a pálenica, Na kopci, Vypálené, Horné Kuglové, Dolna vrbina, U Vrabelčiakov, Skalky, Očkajov vrch, Kocúri, Holý vrch, Jancova hora, Vlčie hory, Mosnácka, Nad vinohradmi, Jancové, Pod strateným stokom, Mierkové, Čierna hora, Nad Kosibom, Osminy, Tretí hon, Bachárka, Lopaty, Silasčíková, Uhliská, Vojské, Medzi vodami

Miesto, okres Piešťany:, 6 z 17

Háj, Kamenný vrch, Novosady, Lipina, Dlhé hony, Konča Skaliek, Lúky za dolným koncom, Široká, Valovská, Stará Chtelnica, Kuchyňa, Černík, Od strednianskeho, Banky, Bukovina, Nad starym Vahom, Nad humnami, Trianova dolina, Vŕšok, Gašparka, Prvý hon, Pod božou mukov, Blažejovce, Horné sihote, Hrabie, Pod brehy, Horné pole kopanice, Stará hora, Jalšina, Plavište, Červenačky, Nad Bôrím, Vyrúbané, Háje, Dubník, Nad Beňmi, Chrústové, Svejarsky pasienok, Prostredné pole, Podjahnady, Panské role, Zadné, Marcináková, Dolné panské pole, Obora, Noviny, Veľké Žely, Brezina, Za chrástami, Silešky, Mlieč, Kupelný ostrov, Pod prepadlišťami, Urbárske pasienky, Dolný majer, Stavné, Druhý hon, Stavné, Dolný Majer, Stará Holeška

Miesto, okres Piešťany:, 7 z 17

Andač, Žely, Stredný vrch, U Kocúrov, Kopce a Jahorný kút, Za Karolou, Štummerová hora, Koncom do Váhu, Krivé háje, Prostredné, Pred Bakovou, Vrchy, Pod Skalou, Dolný háj, Dolné lúky, Urbárske hory, Nad Jancovým, Pod kameňom, Druhé panské lúky, Malé Žely, Za starým vrchom, Ovŕšok, Panské table, Farárske, Panské hory, Rúbanica, Od ducovského, Nad kostolom, Horný Majer, Stredné pole, Frndákovci, Lesný hon, Babinec, Hrušová, Deviatky, Hrabníky a rovné pole, Za humnami, Zákľudy, Kapustnice, Kaluže, Prostredné pole, Obecný les, Horné lúky, Horné pole, Rúbané, Salašky, Bujdoše, Predné, Horné kapustnice, Kopaná, Čabraky, Dolny Badin, Noviny za vinohradmi, Spodky, Pri mlyne, Korytárovské, Velká pustatina, Horinová, Za prešovňou, Od piešťanského

Miesto, okres Piešťany:, 8 z 17

Baková, Trávniky, Chrast, Močiare, Sedliacke, Beňová, Dielce, Skalky a Jancova hora, Za Klčinou, Za Váhom, Prvý urbár, Kopanice, Močidlanské, Mestský háj, Vidičný hon, Krivé role, Bočiny, Mikušová, Stanová, Lúky za mlynom, Pauči a Hlbočinec, Prostredné, Lomeč, Hromovka, Veľká Čížová, Panské predné, Lido, Stredná hora, Salašky nad Vinohradkami, Diely, Kňazovec za železnicou, Kolostina, Sigote, Prosniská, Náplavy, Dolný háj, Pri stodolach, Pri hruške, Kamenisté, Pod hadovským chotárom, Hájiček, Lekušanské, Kosenice, Hony, Horný luh, Vinohrady, Za Rakytím, Horný Lúh, Za hájom kopanice, Zámojská, Prostredné pole, Zadné pole, Rajna, Róžky, Medzi Váhmi, Kotancové, V Lopušnej, Hradište, Močiarne tatry, Zľaby

Miesto, okres Piešťany:, 9 z 17

Pri jasenoch, Stanovské, Velká pusta, Medzi Mosty, Dolné Klčoviny, Fláky, Brežné, Kapustnica za kláštorom, Od lopašovského, Mierková, Strednianske, Lúky za Holeškou, Pálenice, Diely pod prešovňou, Vŕšky, Pod úbočou, Samuelová, Slivnice, Vinohradky, Lúky, Horné Klčoviny, Vešková, Brehy, Za lávkami, Kliny, Panské pole, Dlhé, Zunica, Vlčanky, Hudcov vrch, Diely nad Hrabím, Líščie jamy, Bodona, Pod pálenicami a oborou, Malý trávnik, Široké, Široké, Plošiny, Záplotie, Predné pole, Dolné lúky, Skalka, Diely pri jamách, Panské role I., Korytištia, Poldielce, Holeška, Révayova štvrť, Noviny, Hájske, Dolné úvozy, Pánska tabla, Grofova, Komárova hora, Krátke diely, Pod rúbaním, Na jarkoch, Železný vrch, Dielce nad mlynom, Dolné nandiely

Miesto, okres Piešťany:, 10 z 17

Ochody, Mladý háj, Hrádok, Bosákovce, Lazy, Čerenec, U Grnče, Žákova lúka, Uhliská, Tretí urbár, Dolné Pole, Pod Petrovou, Dolné lúky, Trubný rad, Stredné pole, Španie a predkútne, Za kameňom, Pod brehmi, Breh, Komárno, Dlhé diely, Pod chrasťou, Dlhé diely, Brezina, Hlboký dol, Pod Brezinkou, Pod hájom, Pažiť, Kamenec niže hradskej, Podnahjady, Staré háje, Dlhá stráň, Valuchová, Hurová, Horné, Od voderackého, Dubie, Kamenec vyše hradskej, Ostrá, Koryto, Radvanica, Pažitie, Koryto, Červené vŕby, Dolné jamky, Od Očkova, Vankovské II., Za Dudváhom, Pod rýnim, Zadné pole, Dolné lúky, Barance, Nad Kubalkou, Pindrišová, Červená hora, Horný rúban, Kráčiny, Krstolovec, Kavadiny, Zbudovce nad včelínom

Miesto, okres Piešťany:, 11 z 17

Staré sady, Pod Hôrkou, Hôrka, Krauské, Stráne, Na klinoch, Podhradište, Drgonova, Balatom, Malá Jurčová, Vankovské I., Dekanová lúka, Hôrka, Kalištia, Predné pole, Topoľské, Nad Čerencom, Noviny, Klíny, Červená hlina, Pod Koňom, Hrabina, Brehule, Drinok, Záhrady, Priepastné pole, Horné Blavské, Panské od šalgovského, Spoločná lúka, Pod Brezinou, Trnavské údolie, Háj, Pod Krauským, Handerlová, Kopánky za kostolom, Pod hôrkami, Koslavce, Hore Holeškou, Table, Piešťanské pole, Lúky pri Prašníku, Nad Miškárovou chrasťou, Pod Kamencom, Slatina, Dlhé, Rúbanie, Jahňady, Stanovištia, Petrova, Dolné lúky, Libavica, Pri Grnči, Molva, Pod Gonovými lazmi, Homolka, Kopanice pred jarkom, Doliny, Vinohrady, Počkovec, Kozinec

Miesto, okres Piešťany:, 12 z 17

Kamenný brodek, Za záhradou, Pod rebrom, Pod brežné, Za Kučerkou, Pod hrabinou, Dianovce, Záhumenice, Pod cestou a medzi cestami, Na hôrku, Pod Čerencom, Hoštačina, Horné lúky, Zachrastné diely, Brehy, Za Holeškou, Puškárka, Lúčne, Javorina, Kút, Pod Kinárovou, Ovadové, Obecný háj, Borina nad cintorínom, Seliešky, Majerský hon, Humniská, Pažiť, Breziny valové, Záhumné pole, Za dvorom, Šteruská dolina, Mladý háj, Ovadovo, Háje, Zákľuky, Horné lúky - noviny, Nad Markom, Topoľské údolie, Priepastie, Bajzovské, Nad Uhliskami, Staré vinohrady, Chodníčky, Trgonova, Sprosna, Rybník, Dubová, Korontálka, Volcházy, Pod Dúbravou, Dlhé diely, Od Bielku, Kapustniská, Na laze, Za hájom, Panštiny, Dlhé kusy, Hoštáky, Kúty

Miesto, okres Piešťany:, 13 z 17

Trnová, Pastierovce, Pri trsti, Pod hájom, Nad tŕním, Kutik, Halasová, Hoštáky, Políčka, Dolné lúky, Blanárová, Pačkovica, Balaton, Medzi vodami, Maginky, Pod stodolami, Kopanice, Urbársky pasienok, Pažite, Rúbaň, Pod kopcom, Pod hájom, Kapustniská, Kinárová, Sobonky, Vinohrady, Rybárovské, Kamenec, Vypálenica, Pod Hrádkom, Patrušovec, Horné lúky, Na Hlasovy, Bosáková, Brezinka, Horné pole od chtelnického, Bumbálci, Hradište, Predné, Za zadnou cestou, Úzke od Rakovického, Za skalou, Dolný pasienok, Pažiť, Malý kančí vrch, Kamenisté, Lipník, Lúky od Rakovického, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Čistiny, Košarištia, Horné úvozy, Úzke od hornej doliny, Na Bašte, Topoľské kopaninky, Pod Kozincom, Medzi Váhom, Pod Rášove vŕšky, Žrebíky, Hlavina

Miesto, okres Piešťany:, 14 z 17

Zacharove lúky, Kovačice, Ostrovské, Nad Kučerkou, Sychrová, Kostolné, Chmelovica, Úzke od dolnej doliny, Rúbanica, Bukovina, Bočina, Rašove vŕšky, Blatina, Marešovice, Dvor Stočné, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Kôň, Ohrada, Červené od dolnej doliny, Pod majerom, Červená dolinka, Od hubinského, Kasovce, Chrasť, Dolný pasienok, Pod luhom, Drieňová, Zbudovce pri Šípkovci, Stočné, Šidlovské, Dolné Vinohrady, Noviny a Ráčkovce, Panský háj, Eliaška, Sokol, Od piešťanského, Drvniská, Dolné Hradište, Pod Dudváhom, Pri valove, Suchá, Za lúkami, Za Dudváhom, Na Skalke, Prostredné vŕšky, Záhumenské, Ohrádka, Snedanisko, Salaš, Rupava, Lopárovice, Nad sychrovou, Červená hora, Kopánky, Tlstý diel, Úbočie, Predné črevá, Nad humnami, Preceptorky, Od veľkomodrovského

Miesto, okres Piešťany:, 15 z 17

Rúbaň, Panský háj, Široké od Rakovického, Humništia, Bočan, Pod kubalkou, Šídlová, Dolné Panské, Veselý háj, Sviniarka, Kúty, Hradište, Gulovce, Pod Libavicami, Závažie, Prielohy, Baraní dvor, Uhrínovec, Panštiny nad medznicou, Paličkové, Predovratie, Konopnica, Roviny, Palachnové, Pod tŕnim, Široké od dolnej doliny, Pri drieni, Kremenná, Pod lipinou, Pod Brezinami, Pustá Ves, Barančiareň, Božúrovec, Vermeština, Celiny, Hájky, Kapustnice, Na Zámojskej, Marešovica, Od stredského, Dolné Lazy, Ťapkové, Kopánky, Bariny, Panštiny, Stavané, Na hradskej, Kopné, Kornfeld, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Za bieleným vrchom, Lúčka, Dolné lúky, Urbárske diely, Horné jamky, Skala, Zárybničie, Kaly, Hliník, Šarkanské

Miesto, okres Piešťany:, 16 z 17

Za rástokami, Sedlišťe, Tetky, Kopaná, Klčoviny, Dielce, Hanzlovské, Diely, Remanencia, Brehy, Vrchy, Za vodou, Pod Lipinou, Lipina, Lipina, Obrázková hora, Stoky, Pod Sadmi, Ovosnisko, Horné farské role, Jegrička, Pod tehelňami, Urbárske hory, Žmina, Tvrdé lúky, Čavorov jarok, Nad Sadmi, Zadná pažiť, Pažiť, Hájik, Babove kopanice, Horné Hradište, Šimlovské, Krahulčí vrch, Pod Čimovou záhradou, Cingerove jamy, Staré vinohrady, Vápeništia, Záhumenice, Rybníky, Klčoviny, Brodky, Zálučný pasienok, Kozinec, Zadné črevá, Lúčky, Hlavatá bočina za cestou, Šindlerov diel, Zadná pažiť, Močiarne, Kopanice, Valachovský kal, Ovadová, Lopatky, Štepnica, Hradište, Prostredný vrch, Seništia, Sady, Bukovinka

Miesto, okres Piešťany:, 17 z 17

Nové lúky, Stará zem, Riedky háj, Pri tehelni, Škarbalovské, Štvrte, Červené od Rakovického, Záhumnie, Škublič, Trnovište, Kolkovská bočina, Brehy, Bukovina, Harfa, Nivy, Magarce, Strážne, Dolina, Nad majerom, Klobúk, Blažejovec

miesto inde

Prašník (179x), Piešťany (98x), Chtelnica (90x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (68x), Ratnovce (60x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov, okres PN (36x), Kočín (33x), Sokolovce (27x), Šípkové (26x), Lančár (26x), Ducové (25x), Horné Dubovany (25x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Orvište (17x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)
miesto v Prašník
miesto v Piešťany
miesto v Chtelnica

Podobné, okres Piešťany:

1832x turistika, 981x miesto, 611x strom, 86x orientačný bod, 44x turistické informácie, 34x poľovnícky posed, 24x prístrešok, altánok, 18x atrakcia, 13x studňa, 5x orientačná mapa, 4x ohnisko, 4x chranený strom, 3x komín, 2x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko, 1x miesto na piknik, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Piešťany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-piestany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.