Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Piešťany » turistika » miesto

Miesto, okres Piešťany

Miesto v okres Piešťany

V okres Piešťany sa nachádza 981 kusov miesto.

Miesto, okres Piešťany:, 1 z 17

Lodenica, Kapustniská, Roľa za majerom, Mlyn, Za kostolom, Pasienky, Lazy, Trvajová dolina, Kúpeľný ostrov, Zazová, Horné Košariská, Pod Kuliškou, U Mosných, Šlahorčina, Sakov vrch, Pod vinohradmi, Pagáčovci, Sakovci, Za potokom, Bobolka, Oboje vojské, Pod Dubravou, Fajnorovci, U Minárov, Batkovce, Briežky, Dolný rúban, Pod orieškom, Blavička, Brezina, Brehy pod jarkom, Močidielka, Zámostie, Za majerom, Hríb, Konopniská, Kapustnisko, Bankovice, Kopanice, Doliny, Pálenica, Ducovské vrchy, Prúdy, Rádio vrch, Prosniská, Hliník, Malé Orvište, Nad Sokolovcami, Pri starej studni, Dudvážska, Háj, Družby, Kamenný stôl, Zahájske, Obecné kúsky, Horné pole, Háje, Mederie, Lopušná, Kuriálne hory

Miesto, okres Piešťany:, 2 z 17

Za Vinohradmi, Pod hôrkami, Svinská dolina, Zadné pole, Striebornice, Pod Rumné, Rovienky, Španie lúky, Dolné pole, Noviny, Dlžiny, Nad papiereň, Roviny, Kormán, Dolné veveričie, Pred uhliská, Tobolka, Panský les, Bažanov, Na Laze, Bačiny, Medzi sklady, Rumné, Sedliská, Priečne, Pasienok, Nad záhradami, Záhrady, Trtavce, Kamence, Zdola dráhy, Nadbrežie, Kopanice za Blavou, Borina, Nad Pustým, Kapusnice, Konopniská, Tále, Rajčie hory, Vrchy, Od veselského, Lúky vyše silnice, Záhony, Záhlučky, Nad močidlami, Pri močidlách, Pánske hory, Panský majetok, Pri hliníkoch, Osmina, Podkovica, Lopata, Panský les, Pod záhlučky, Ohrada, Blažkovec, Jarka, Zvolen, Za hájom, Dolné lúky

Miesto, okres Piešťany:, 3 z 17

Lúky niže silnice, Plchovec, Od Zvolena po chot r, Jaminy, Dielce, Za kostolom, Za kostolom, Od kočínského, Lúky vyše cesty, Od humen po Zvolen, Záhumenice, Pri mlyne, Dlhé, Kopaniská, Dlhé stavanie, Za hájom, Horné diely od očkovského, Horné diely od panského, Horné pole, Kapustničky, Jelšové, Blatiny, Kopanice, Vinohrady, Stráne od očovského, Starý háj, Niže maloorvištskej cesty, Nový háj, Topoľové, Stráne a pažite, Pri panskom, Pod Valom, Kapustnice, Stráne od očkovského, Stráne od krakovianského, Horné diely, Horné prostredné diely, Štvrte od očkovského, Pri panskon, Urbársky les, Konopnice, Pri cintoríne, Role urbárske, Zábranie pri Dudváhi, Osičie nad háčkami, Dúbravka, Od Krakovian, Urbársky pasienok, Od nižnianskeho, Rybníky, Štvrte od očovského, Krátke stavanie, Sychravý, Na bráne, Pahorky, Lichvací pasienok, Trstina od dubovnianského, Pod Háčkami, Dudváh, Podlužie a Ohrada

Miesto, okres Piešťany:, 4 z 17

Malý rybníček a Vrásičie, Za výsadami, Trstina od dubovianského, Pri Bôriči, Osičie a Nad Háčkami, Vyše maloorvištskej cesty, Bukovina a Pavlíkova, Klenová a Popočné, Od nižnianského, Výsady, Rybníček, Šaškovec, Bôričie, Horné konce, Zábranie pri obecnom, Selnice, Za humnami, Jalovčie, Za horným koncom, Háčky, Vrch Leginák, Dolné Zákľuky, Bukovina, Pasov kút, Kráľova hora, Škulkovina, Raková diera, Železné koleso, Drieňové, Kondrlová, Mastník, Miškech zraz, Jamina, Vypálené, Ďurkech kút, Rehákov jarok, Pod Hrubými skalami, Pri Pavlovom jarku, Pod oknami, Dolné Kuglové, Horná Blava, Nad Rehákovým jarkom, Lachov, Valovská, Za Beňovou horou, Hlavina, Predné záhumenice, Na lúčkach, Rovná, Kožová, Juríčkova jama, Horné Kuglové, Beňova niva, Grófová, Vŕšok, Silasčíková, Mierkové, Lopaty, Pod rovnou, Na Puškárovej

Miesto, okres Piešťany:, 5 z 17

Mosnácka, Chrenkova dolina, Spúšť, Gašparka, Pri kohútovom jarku, Záhumenice, Horné kapustnice, Kopce a Jahorný kút, Horinová, Beňová, Od Očkova, Horný luh, Zunica, Stráne, Lúky, Stará Holeška, Lido, Kapustnica za kláštorom, Samuelová, Rúbanica, V Lopušnej, Hrušová, Za humnami, Bachárka, Kotancové, Zadné, Banky, Čanadov, Záhumenice, Kupelný ostrov, Široká, Zámojská, Kňazovec za železnicou, Široké, Stanová, Pauči a Hlbočinec, Rúbané, Velká pusta, Dolný háj, Andač, Močidlanské, Pod strateným stokom, Prostredné, Pod cestou a medzi cestami, Dlhé, Za dvorom, Panské role, Močiarne tatry, Borina nad cintorínom, Diely, Široké, Stavné, Čabraky, Staré sady, Babinec, Bujdoše, Za Rakytím, Mikušová, Pod úbočou, Brežné

Miesto, okres Piešťany:, 6 z 17

Pri Gemešovom jarku, Mlieč, Dielce nad mlynom, Mestský háj, Predné, Dolné panské pole, Za Klčinou, Konča Skaliek, Bodona, Panské role I., Velká pustatina, Líščie jamy, Horné sihote, Panské predné, Kliny, Druhé panské lúky, Dolný háj, Nad Jancovým, Nad kaplnkou, Počkovec, Babia hôrka, Obecný háj, Dolné lúky za rybníkom, Za Holeškou, Černík, Hrabina, Brezina, Všivavý potôčik a pálenica, Balaton, Chrústové, Pri trsti, Pod brežné, Noviny, Slatina, Dlhé kusy, Pod chrasťou, Majerský hon, Dráhy, Pod Petrovou, Petrova, Prvý hon, Raková, Pod Brezinkou, Nad Kubalkou, Breziny valové, Vlčovské, Seliešky, Dolné lúky, Vojské, Za starým vrchom, Novosady, Červenačky, Kamenný brodek, Vinohrady, Pod Dúbravou, Spodný Dubník, Horné lúky, Krátke diely, Za Kučerkou, Korytá a pálenica

Miesto, okres Piešťany:, 7 z 17

Nad starym Vahom, Komárno, Kamenec niže hradskej, Medzi vodami, Hôrka, Javorina, Maginky, Jancové, Jahňady, Pod Hôrkou, Table, Kinárová, Jancova hora, Kopánka, Horné lúky, Trianová, Kút, Pod Brezinou, Trgonova, Noviny za vinohradmi, Urbárske hory, Klíny, Rúbanie, Od Bielku, Libavica, Lipina, Brnošiny, Rúbaň, Pindrišová, Valuchová, Za plešivou, Lipina, Dolné Vinohrady, Lúky za mlynom, Kosené lúky, Hudcov vrch, Piešťanské pole, Koryto, Dolné lúky, Od kátlovského, Pod Hrádkom, Hlaviny, Spoločná lúka, Na kopci, Tretí hon, Prostredný vrch, Ostrá, Grofova, Očkajov vrch a malá Čížová, Kopanice, Drgonova, Kamenec, Osminy, Brehule, Mladý háj, Hrádok, Hoštačina, Lúčne, Pod hájom, Kocúri

Miesto, okres Piešťany:, 8 z 17

Korontálka, Štummerová hora, Očkajov vrch, Dolný pasienok, Jancová, Pod Brnošinami, Panštiny, Pod hájom, Pod Parkom, Horné, Medzi vodami, Pod Koňom, Zbudovce nad včelínom, Vlčie hory, Kamenný vrch, Lúky za Dudváhom, Pod Čerencom, Hoštáky, Skalky, Sobonky, Kamenec vyše hradskej, Za kameňom, Pri Grnči, Dolné jamky, Bukovina, Malá Jurčová, Stará Chtelnica, Dlhé hony, U Vrabelčiakov, Čeklín, Holý vrch, Dolné lúky, Zachrastné diely, Pod rúbaním, Pod Čížovou, Trianov vrch, Náplavy, Háj, Nad vinohradmi, U Grnče, Homolka, Panské hory, Kozinec, Noviny, Lúky pri Prašníku, Trianova dolina, Obora a Čeklín, Pod brehmi, Dolna vrbina, Šteruská dolina, Puškárka, Trubný rad, Uhliská, Čerenec, Nad Čerencom, Lúky za dolným koncom, Lomeč, Kopanice pred jarkom, Pod Kamencom, Pod Čeklínom

Miesto, okres Piešťany:, 9 z 17

Horný rúban, Stredné pole, Dielce, Pod Kinárovou, Pri hruške, Ovadovo, Pod hrabinou, Bosáková, Spodky, Brezinka, Pod Krauským, Hore Holeškou, Pod Jancovým, Za jarkom, Mladý háj, Uhliská, Prachárska dolina, Nad Kosibom, Volcházy, Holeška, Bicerovec, Dlhé diely, Nad Uhliskami, Radvanica, Červené vŕby, Koslavce, Brehy, Od strednianskeho, Nad humnami, Krauské, Pasienky za humnami, Pod stodolami, Dlhé diely, Čierna hora, Žákova lúka, Kuchyňa, Silešky, Dolné lúky, Zákľuky, Snedanisko, Háje, Vankovské I., Záhumné pole, Hrabníky a rovné pole, Deviatky, Preceptorky, Pod Gonovými lazmi, Kopaná, Sychrová, Vinohrady, Pod pálenicami a oborou, Malý trávnik, Róžky, Pustá Ves, Dolné Klčoviny, Stredný vrch, Háje, Dolné nandiely, Frndákovci, Korytárovské

Miesto, okres Piešťany:, 10 z 17

Za Váhom, Suchá, Kaluže, Trnavské údolie, Chrasť, Obecný les, Kopanice, Zbudovce pri Šípkovci, Lipník, Zákľudy, Podjahnady, Prostredné, Veľká Čížová, Pod Skalou, Horné Klčoviny, Bumbálci, Prostredné pole, Dolné lúky, Rupava, Plavište, Nad Kučerkou, Červená hora, Trávniky, Kovačice, Prostredné pole, Dolné lúky, Pri stodolach, Horný Majer, Prosniská, Vrchy, Topoľské údolie, Dekanová lúka, Hoštáky, Marcináková, Pod Brezinami, Dolny Badin, Krstolovec, Tetky, Skalky a Jancova hora, Priepastie, Dlhá stráň, Medzi Váhmi, Salašky, Stredné pole, Dlhé, Vinohradky, Pažite, Pálenice, Nad sychrovou, Prvý urbár, Vlčanky, Od piešťanského, Dolný majer, Pod lipinou, Dielce, Panský háj, Hradište, Stavné, Zadné pole, Horné jamky

Miesto, okres Piešťany:, 11 z 17

Nad kostolom, Stredná hora, Pod kameňom, Lekušanské, Vypálenica, U Kocúrov, Urbárske pasienky, Fláky, Baková, Chodníčky, Za lúkami, Sigote, Skalka, Klčoviny, Ovŕšok, Lúky za Holeškou, Sedliacke, Chrast, Krivé háje, Pod božou mukov, Stanovské, Panštiny nad medznicou, Dubník, Mierková, Malé Žely, Eliaška, Pod brehy, Krivé role, Kamenisté, Panské table, Močiare, Horné pole od chtelnického, Svejarsky pasienok, Pri valove, Palachnové, Pod kubalkou, Červená hlina, Nad Bôrím, Koncom do Váhu, Korytištia, Medzi Mosty, Za chrástami, Dlhé Diely, Šídlová, Klčoviny, Noviny, Bukovina, Políčka, Horný Lúh, Hájiček, Kosenice, Topoľské, Bočiny, Pod hadovským chotárom, Vešková, Veľké Žely, Diely pri jamách, Panské pole, Hôrka, Hromovka

Miesto, okres Piešťany:, 12 z 17

Brehy, Pri jasenoch, Zľaby, Priepastné pole, Za prešovňou, Horné pole, Za hájom kopanice, Pačkovica, Obora, Kopánky, Pastierovce, Vyrúbané, Baraní dvor, Od lopašovského, Kapustniská, Dlhé diely, Prostredné pole, Slivnice, Španie a predkútne, Druhý hon, Vidičný hon, Kopaná, Za lávkami, Jalšina, Blažejovce, Pod Libavicami, Diely nad Hrabím, Stavané, Horné pole kopanice, Dolný Majer, Dolné úvozy, Pod kopcom, Pred Bakovou, Žely, Červená dolinka, Hrabie, Záplotie, Rajna, Ochody, Medzi Váhom, Kúty, Molva, Pod rebrom, Strednianske, Nad tŕním, Pod prepadlišťami, Vankovské II., Nad Beňmi, Poldielce, Kolostina, Hony, Za Karolou, Hlboký dol, Lesný hon, Kôň, Bočina, Salašky nad Vinohradkami, Farárske, Sprosna, Horné lúky

Miesto, okres Piešťany:, 13 z 17

Kapustnice, Barance, Kopánky za kostolom, Vŕšky, Od ducovského, Panštiny, Plošiny, Predné pole, Kalištia, Stará hora, Pri mlyne, Diely pod prešovňou, Brezina, Kavadiny, Staré vinohrady, Hurová, Hradište, Kapustnice, Čavorov jarok, Pažiť, Za rástokami, Na hôrku, Na Zámojskej, Dubová, Pažiť, Pod Dudváhom, Široké od dolnej doliny, Rybník, Gulovce, Zárybničie, Predovratie, Na laze, Čistiny, Hájky, Hájske, Rybárovské, Drinok, Od piešťanského, Podhradište, Od voderackého, Kaly, Pod luhom, Dolné lúky, Predné pole, Lúčka, Široké od Rakovického, Úzke od Rakovického, Úzke od dolnej doliny, Horné lúky - noviny, Pažitie, Kopné, Horné Blavské, Bariny, Na klinoch, Kornfeld, Ovadová, Dubie, Drvniská, Vermeština, Urbárske diely

Miesto, okres Piešťany:, 14 z 17

Červené od dolnej doliny, Od stredského, Dvor Stočné, Kráčiny, Háj, Vinohrady, Dolné Pole, Za Dudváhom, Pod tŕnim, Podnahjady, Drieňová, Halasová, Lúky od Rakovického, Barančiareň, Ohrádka, Na jarkoch, Úzke od hornej doliny, Jegrička, Lazy, Ťapkové, Nad humnami, Koryto, Doliny, Kasovce, Ohrada, Záhrady, Handerlová, Za Dudváhom, Trnová, Noviny a Ráčkovce, Ovadové, Za hájom, Bajzovské, Kúty, Stočné, Stanovištia, Pod hôrkami, Rúbaň, Paličkové, Salaš, Roviny, Na Hlasovy, Tretí urbár, Kopánky, Kutik, Urbársky pasienok, Od hubinského, Blanárová, Močiarne, Predné, Kamenisté, Pánska tabla, Humniská, Patrušovec, Topoľské kopaninky, Nad Miškárovou chrasťou, Za záhradou, Dianovce, Panské od šalgovského, Lopárovice

Miesto, okres Piešťany:, 15 z 17

Pod hájom, Révayova štvrť, Bosákovce, Pažiť, Železný vrch, Predné črevá, Pod rýnim, Šarkanské, Breh, Kapustniská, Panský háj, Horné úvozy, Lipina, Pod majerom, Blatina, Zadné pole, Od veľkomodrovského, Balatom, Staré háje, Kostolné, Nad Markom, Komárova hora, Kozinec, Pažiť, Kopanice, Za zadnou cestou, Prielohy, Riedky háj, Žrebíky, Brehy, Hájik, Na Bašte, Marešovice, Šimlovské, Zadná pažiť, Celiny, Šidlovské, Urbárske hory, Košarištia, Červené od Rakovického, Za vodou, Zadné črevá, Brehy, Hliník, Tvrdé lúky, Zálučný pasienok, Ovosnisko, Pod Kozincom, Remanencia, Skala, Božúrovec, Malý kančí vrch, Tlstý diel, Ostrý vrch a Kozie chrbty, Rybníky, Úbočie, Dolný pasienok od piešťanského chotára, Sviniarka, Zadná pažiť, Pod Sadmi

Miesto, okres Piešťany:, 16 z 17

Zacharove lúky, Lúčky, Nové lúky, Bočan, Brodky, Na hradskej, Chmelovica, Konopnica, Rašove vŕšky, Žmina, Za bieleným vrchom, Humništia, Sedlišťe, Dolné Lazy, Lopatky, Kremenná, Dolné Hradište, Nad hrabovkou a žobračím chodníčkom, Dolný pasienok, Prostredné vŕšky, Závažie, Dolné Panské, Diely, Rúbanica, Za skalou, Sokol, Nad Sadmi, Hlavina, Marešovica, Pod Rášove vŕšky, Trnovište, Ostrovské, Stoky, Záhumenské, Hradište, Škublič, Veselý háj, Stará zem, Pri drieni, Pod tehelňami, Sady, Uhrínovec, Na Skalke, Nad majerom, Šindlerov diel, Nivy, Harfa, Pri tehelni, Obrázková hora, Bukovinka, Záhumnie, Štepnica, Seništia, Staré vinohrady, Babove kopanice, Škarbalovské, Sĺňava, Vápeništia, Magarce, Pod Čimovou záhradou

Miesto, okres Piešťany:, 17 z 17

Kolkovská bočina, Hanzlovské, Lipina, Prostredný vrch, Pod Lipinou, Vrchy, Záhumenice, Štvrte, Cingerove jamy, Horné Hradište, Horné farské role, Hradište, Klobúk, Hlavatá bočina za cestou, Valachovský kal, Krahulčí vrch, Dolina, Bukovina, Červená veža, Strážne, Blažejovec

miesto inde

Prašník (179x), Piešťany (98x), Chtelnica (90x), Hubina (71x), Dolný Lopašov (68x), Ratnovce (60x), Veselé (57x), Kočín - Lančár (51x), Drahovce (46x), Dubovany (43x), Šterusy (42x), Banka (39x), Moravany nad Váhom (39x), Ostrov, okres PN (36x), Kočín (33x), Sokolovce (27x), Šípkové (26x), Lančár (26x), Ducové (25x), Horné Dubovany (25x), Rakovice (24x), Dolné Dubovany (24x), Pečeňady (21x), Veľké Orvište (20x), Veľké Kostoľany (19x), Vrbové (18x), Bašovce (18x), Orvište (17x), Borovce (16x), Ťapkové (15x)
miesto v Prašník
miesto v Piešťany
miesto v Chtelnica

Podobné, okres Piešťany:

1422x turistika, 981x miesto, 243x strom, 76x orientačný bod, 39x turistické informácie, 19x poľovnícky posed, 16x atrakcia, 16x prístrešok, altánok, 12x studňa, 5x orientačná mapa, 4x chranený strom, 3x ohnisko, 3x komín, 2x vodárenská veža, 1x pamätník, bojisko, 1x ZOO, 1x miesto na piknik
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Piešťany

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-piestany.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.